Vill nyansera bilden av kyrkan

Kulla pastorat släpper film om kyrkans positiva inverkan

KULLABYGDEN. Dubbelt så många medlemmar lämnade Kulla pastorat 2016 jämfört med året dessförinnan. Nu tas ett nytt grepp för att visa på kyrkans positiva roll i samhället.

Det har stormat en hel del kring kyrkan en tid. Svenska kyrkan i utlandets fusk med medlemmarnas pengar och en inomkyrklig debatt, ”Mitt kors”, om kyrkans identitet är några exempel.
Ovanpå detta brottas organisationen Svenska kyrkan med ett ökande medlemstapp. Något som också märkts av i Kulla pastorat.
– Vi tappade dubbelt så många medlemmar 2016 jämfört med 2015, konstaterar Stina Hagman som är  vikarierande kyrkoherde i pastoratet.
Hon tycker inte att ?bilden av Svenska kyrkan är alltigenom orättvis i  medier eller  den allmänna debatten men däremot att det finns anledning att nyansera bilden.
– Jag tycker det, för det är så oerhört mycket positivt som görs inom kyrkan, menar hon.
Det är med bakgrund ?av det här som pastoratet testar ett helt nytt grepp. Ett filmteam, med Oskar Arleon i spetsen, har spelat in och klippt ihop en film om verksamheten som sker här. Man gör det med humor, självdistans men också stolthet.
– Med denna film vill vi berätta om allt det samhällsbärande och meningsskapande som kyrkan vill erbjuda vad som än händer dig i livet, säger den vikarierande kyrkoherden.
– Vi vill få människor att känna att ”tänk att jag får vara med och bidra till allt detta” och att också visa olika exempel på vad medlemskapet innebär och innehåller, fortsätter Stina Hagman som pekar på att kyrkans verksamhet innehåller så mycket mer än vad man kanske först tänker på.
Och de flesta har haft kontakt med kyrkan på något sätt i sina liv, menar hon. 
Tidpunkten för ?filmsläppet är också strategisk; i höst är det kyrkoval och i samband med det känns det viktigt att tydliggöra hur viktigt det är med människors engagemang för kyrkans framtid.
Den tre minuter långa filmen ska visas på pastoratets hemsida och även på deras Facebooksida. Den kommer att släppas den 14 juni.

Kulla pastorat

Det finns fyra kyrkor i Kulla pastorat: de finns i Väsby, Viken, Farhult/Jonstorp och Lerberget.
Den 1 januari 2014 slogs Väsby-Vikens församlingar ihop med Farhult-Jonstorps församlingar.

Publicerad 07 June 2017 16:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag