Storgatan ska bli trafiksäkrare

Cyklist: ”Det funkar inte så bra, vi cyklister hamnar för nära fotgängarna när det blir trångt”

HÖGANÄS. Cyklister som kör på trottoarerna eller hamnar på tok för nära bilarna blir resultatet nära Storgatan saknar ordentliga cykelbanor. Men det kan det bli ändring på i framtiden.

Politikerna har nämligen nyligen gett tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning i uppdrag att påbörja en utredning för att i framtiden bygga om Storgatan. Ärendet var uppe i kommunstyrelsen i förra veckan där beslutet togs.
Utredningen blir en slags förlängning av en undersökning som gjordes redan 2014; då samlades bland annat förslag på hur Storgatan kan göras mer tillgänglig, trafiksäker och bidra till en levande stadskärna in. Två arkitektkontor skissade fram ett förslag. Nu har man valt ut ett av dessa som ses som utgångspunkt i det fortsatta utredningsarbetet.
– Vi lägger ett uppdrag för tjänstemännen som ska titta på hur man kan förändra Storgatan, på vilket sätt och ta fram en process för detta, förklarar Ulf Molin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
Enligt Ulf Molin är det främst två saker man kommer fokusera på; dels gestaltningen. Hur kan gatan göras mer attraktiv?
– Folk ska kunna känna sig välkomna samtidigt som vi vill skapa möjligheter för handeln. Det är viktigt att de blir kvar och kan utvecklas, säger han.

Såväl Molin som Kerstin Björkäng Wirehed (S) betonar vikten av att handeln och boende ska störas så lite som möjligt.
– Tanken är att Storgatan ska vara trevlig och tillgänglig för alla, även för cyklisterna, säger hon.
En annan är trafiksäkerheten.
– Cykelkulturen i Höganäs är kanske inte av bästa kvalitet, säger Ulf Molin. Centerpartiet och Socialdemokraterna är positiva till att anlägga ordentliga cykelbanor på Storgatan.
– Det blir troligtvis tydligare markering var man får cykla och inte, säger Molin.

Ont om plats att cykla på

Inte Arianna Bardelli emot. Jag möter henne utanför Himmelsfärdskyrkan där hon leder cykeln under en promenad med sina vänner.
– Det går ganska bra att cykla, men lite längre bort blir det rätt så trångt, säger hon och pekar på sträckan mellan Götagatan och bort mot rondellen till.
– Antingen får man cykla längs med bilarna eller på trottoaren. Då kommer man för nära fotgängarna. Så det vore bra med en cykelbana, säger hon.

En bit bort har Magnus Skölding hoppat av cykelsadeln för en liten paus innan det är dags att trampa vidare.
– Nu har jag bara bott i Höganäs några månader men jag tycker det verkar finnas många gator i Höganäs som har cykelbanor. Men inte här på Storgatan, det är ju inte så bra att cykla på trottoaren, menar han.
När han kör bil i området har han reagerat på att en hel del cyklister ofta inte ser sig för ordentligt.
– Många upplever att de har företräde. Som bilist är man inte van vid att cyklister kommer utkörande utan förvarning, säger han.
Problematiken har tidigare tagits upp i Lokaltidningen. Så sent som i maj berättade områdespolis Johan Herrström i tidningen att ett återkommande orosmoment hos flertalet invånare är cyklister som inte ser sig för i trafiken ordentligt, och som dessutom cyklar på trottoarerna.
– En del tycker att vissa cyklister kör för fort och inte beter sig bra i trafiken. Att cyklister kör rakt ut i gatan utan att se sig för, exemplifierade han. Synpunkterna framkom i samband med en medborgardialog polisen arrangerade förra månaden.
 

Mia Ryslander ser gärna att det satsas än mer på grönska längs med Storgatan.Foto: Joel Winqvist

Mia Ryslander ser gärna att det satsas än mer på grönska längs med Storgatan.Foto: Joel Winqvist

"Då blir det inte bra"

Mia Ryslander är ute på promenad med hunden.
Hon tycker att det fungerar bra i trafiken på Storgatan.
– Jag har inte tänkt så mycket på det, säger hon.
Skulle det bli tal om att anlägga cykelbanor, är det dock viktigt att gatan inte blir ännu smalare, anser hon.
– Då blir det inte bra. I så fall hade man kanske fått ha enkelriktat här. Däremot har jag funderat mer på utsmyckningen. Jag ser gärna att man satsar ännu mer på grönska här, säger hon.

Arianna Bardelli tycker att det är ett problem att cyklister antingen tvingas cykla på trottoaren eller cykla (för) nära bilarna.

Arianna Bardelli tycker att det är ett problem att cyklister antingen tvingas cykla på trottoaren eller cykla (för) nära bilarna.

Publicerad 16 June 2017 15:30

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag