Så många nya skolor ska byggas i Höganäs

Fler lokaler behövs då fler unga väntas befolka kommunen

HÖGANÄS. Samtidigt som nedskärningar inför nästa års skolverksamhet har präglat debatten den senaste tiden har en omfattande framtidsplan för skolan presenterats. Nu planerar utbildningsnämnden att bygga två nya förskolor och en grundskola som kan stå klara i början av nästa årtionde.

I ungefär ett års tid har tjänstemän på utbildningsförvaltningen i samverkan med kollegor på teknik- och fastighetsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen ägnat sig åt att titta in i framtiden.
De har jobbat fram en så kallad skolstrukturplan som ska redogöra för utvecklingen av barn- och elevantalet i det framtida Höganäs fram till år 2035. Planen redogör även för hur det förändrade elevantalet på kort och lång sikt påverkar behovet av skollokaler.
– En tydlig och klar rapport tycker jag, säger Pia Möller (M), ordförande i utbildningsnämnden.
Det ar hennes nämnd som gav tjänstemännen i uppdrag att göra utredningen. Hon betonar dock att planen bygger på prognoser, som kan ändras med tiden.

Skolstrukturplanen godkändes när ärendet var uppe på utbildningsnämndens sammanträde den 8 juni. I planen redogörs för olika typer av scenarion när det kommer till byggnation i Höganäs; ett scenario är att 100 procent av den planerade bostadsutbyggnaden som finns i kommunen genomförs, ett andra alternativ att 50 procent av all planerad bostadsutbyggnad genomförs enligt plan och ett tredje att noll procent av den planerade bostadsutbyggnationen blir av.
Byggtakten är såklart ett sätt att försöka förutspå hur många elever som kommer att finnas i kommunen i framtiden.
Nämnden valde i det fortsatta arbetet med skolorganisationen att utgå i från scenario två, att 50 procent av byggnationerna genomförs enligt plan.
– Generellt är det den takten man har kunnat mäkta med tidigare, säger Pia Möller om tidigare erfarenheter.
Det innebär att skolpolitikerna i dagsläget förutspår behovet av två nya förskolor och en helt ny grundskola, samtliga i tätorten Höganäs, i framtiden. Detta utöver två nya förskolor som man redan fattat beslut om att bygga.

I samband med att planen godkändes, föreslog nämnden att fullmäktige ska besluta att avsätta pengar för att kunna bygga de två förskolorna, sammanlagt 14 avdelningar, varav den första ska kunna stå klar 2020, samt pengar för en ny grundskola vilken ska stå klar i augusti 2021.
Skolstrukturplanen ska upp i nämnden varje vår i reviderad form för att skolpolitikerna ska kunna vara ute i god tid för eventuella förändringar i fall byggtakten skulle ändras eller nya detaljplaner tillkommer som ändrar förutsättningarna.
Även Socialdemokraterna röstade för planen.
– Det är oerhört viktigt att ha en längre prognos över hur det kommer se ut. En bra plan som kommer att omarbetas varje år, säger Kerstin Björkäng Wirehed (S), utbildningsnämndens andre vice ordförande.

Förskoleeleverna Olle och Oscar bygger flygbana på Norra Hages förskola i Viken.

Förskoleeleverna Olle och Oscar bygger flygbana på Norra Hages förskola i Viken.

"En del av nedskärningarna är helt orimliga"

Om konsensus verkar finnas kring nämnda skolplan, är det annat med nästa års budget. De nedskärningar som kan komma att ske inom skolan har rört upp rejäla känslor i bygden.
Beräkningar säger att nämndens verksamhet måste göra en effektivisering, som somliga kallar det, på dryga 16,5 miljoner.
Kritiker, däribland (S), (MP) och (SD) som samtliga avstod från att rösta i beslutet om förvaltningens förslag när ärendet var uppe på utbildningsnämndens bord för några veckor sedan, kallar det för rena nedskärningar.
– Vi anser att en del av nedskärningarna är helt orimliga. Inte alla, men vi kommer redan i juli att gå igenom dem punkt för punkt, säger Kerstin Björkäng Wirehed (S).

Arga insändare från oroliga föräldrar, skolpersonal och människor som jobbar med unga har hört av sig till tidningen, men även politiker från oppositionen har passat på att uttrycka sitt hjärtas mening. 
Så här uttryckte sig Miljöpartiets Barbro Stigsdotter i ett mejl till Lokaltidningen inför budgetsammanträdet tidigare:
”Det är naturligtvis inte fel att se över kostnader, men om detta är vad vi ska spara på måste vi i Miljöpartiet säga nej. Det är lätt att riva ner, man mycket svårare att bygga upp. Och att säga att man hoppas på att besparingarna inte behövs räcker inte. Att bara börja prata om neddragningar kan göra att skadan redan är skedd”, står det i hennes mejl.
Kerstin Björkäng Wirehed anser att de allvarligaste förslagen till nedskärningar handlar om sämre tillgänglighet för Eric Ruuth och att fritidsgårdar kan komma att läggas ner.
– Om man vill att ungdomar ska må bra vore det bra om de har någonstans att gå till, menar hon.
(S) är inte helt främmande för en skattehöjning. Men bara om det verkligen krävs.
– Finns det ingen annan utväg kan vi tänka oss att ta till en skattehöjning, säger hon och förklarar att partiet kommer att lägga egna förslag i sin budget.
Pia Möller (M), ?nämndens ordförande, säger att det finns behov av effektiviseringar och beskriver det som att om man inte har pengar på kontot kan man inte åka på semester.
Samtidigt vet man ?ännu inte var det landar. Och nya prognoser om kommunens inkomster kan komma att ändra på förutsättningarna, berättar hon. Moderaterna är, föga oväntat, inga anhängare av skattehöjningar.
 – Att höja skatten är som att kissa i byxan. Det blir varm och skönt ett tag, men sen blir det obehagligt, säger Pia Möller och förklarar att det skulle ge försämringar på andra håll.

Den borgerliga alliansen har röstat för att vidareutreda några av besparingsförslagen. Först i höst klubbas budgeten för 2018.

Publicerad 27 June 2017 09:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag