Omdebatterad plan för "potatisåkern" kan antas

VIKEN. ??Planerna för att bebygga den så kallade "potatisåkern" i Viken har rört upp många känslor. Nu går arbetet med en ny detaljplan in i ett nytt skede.

Detaljplanen är klar för antagande och förväntas antas vid kommunfullmäktige sammanträde den 28 september. 

I planförslaget föreslås 18 000 kvadratmeter mark kunna bebyggas. Totalt skulle mellan 95 och 100 bostäder kunna byggas på området. Såväl radhus som flerfamiljshus planeras byggas.

Kommunen fick in många synpunkter från allmänheten när förslaget till detaljplan var ute på granskning i februari i år. Att bygga eller inte bygga på området har debatterats friskt de senaste åren. Främst har Vikenbor upprörts över höjden på husen som politikerna vill bygga.

I det senaste förslaget ska det vara möjligt att bygga hus på varierad höjd upp till 4,5 våningar.

Kommunen skriver på sin hemsida att detaljplanen är avstämd med länsstyrelsen som bedömer att de utpekade värdena inom den riksintressanta kulturmiljön blir tillgodosedda.

– Vi har lyssnat in de synpunkter som kommit in och tagit hänsyn till dem i den mån det är möjligt. Det har inte skett någon större ändring av detaljplanen sedan granskningen men det betyder inte att invånarnas synpunkter inte haft betydelse för processen. Synpunkterna som kommit in har gett oss starkare motiv till att ställa högre krav på anpassning och en omsorgsfull gestaltning av området, säger Per-Erik Linders, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen, i kommunens skrivelse.

Publicerad 01 September 2017 09:21

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag