Ryttare vädjar om åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Nya ridleder ska diskuteras när hästcenter utreds

KULLABYGDEN. ?Ryttare i bygden känner sig i hög grad otrygga i trafiken. Krav på att anlägga ridleder har framförts flera gånger genom åren.

Men hittills utan resultat. Under gårdagen skrev lokaltidningen.se om att såväl kommunen som hästföreningar i bygden vill utreda möjligheterna för ett gemensamt hästcenter (läs mer i artikeln nedan).

När nu förutsättningarna för ett sådant center ska utredas så tas frågan om ridleder upp på nytt, även om det i första hand är trafikläget vid och omkring ridanläggningen i Äsperöd som man kommer fokusera på.

– Vi har ingen ambition om att anlägga ridleder i hela kommunen, förklarar Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef på Höganäs kommun.

Trafikverket ?planerar att bygga om vägen utanför ridanläggningen i Äsperöd nästa år och styrgruppen för hästcenterutredningen hoppas kunna påverka det arbetet.

Förhoppningen från kommunens sida är att kunna koppla på fler ridleder till de befintliga i området, förklarar Anneli Sjöborg.

– Man ska kunna rida långt och länge på ridleder, proklamerar hon.

Som det ser ut i dag är transporterna till och från anläggningen i Äsperöd väldigt otrygga för hästar och ryttare, berättar Lars Sandström, styrelseledamot i Kullabygdens Ryttarförening och även med i styrgruppen för utredningen.

Han förklarar att han och familjen bor endast 400 meter ifrån ridanläggningen.

– Men jag skulle aldrig släppa iväg mitt barn på vägen, säger han och förklarar att han själv står för transporten till och från ridhusen.

För att ta sig till föreningens lokaler utan bil tvingas ekipage ta sig fram på vägen. Bredvid bilarna, helt oskyddade. Lars Sandström jämför med hur det är om bilister ser en älg på vägen.

– Då saktar folk ner direkt. Men det gör folk inte alltid när de ser en häst på vägen, menar han.

”Det är en tidsfråga innan en olycka sker”

Även på andra håll ?har behoven om fler ridleder uttryckts. Tidigare har Kullabygdens Ridstigsförening ansökt om att få till ridleder på kommunal mark vid Fjälastorp.

Annika Börjesson i Ridstigsföreningens styrelse säger så här om behovet generellt:

– Behovet är stort med tanke på att trafiken ökar. Det behövs verkligen. Det är en tidsfråga innan en olycka sker, menar hon.

Flera ryttare som Lokaltidningen pratat med önskar se nya ridleder i samband med att nya cykelvägar byggs.

– Jag tycker att infrastrukturen även ska kunna ge plats åt hästarna, säger Annika Börjesson.

En stor anledning till att ingen lösning har kommit till stånd än, trots flera års diskussioner, är att man inte kommit överens med markägare i kommunen. Anneli Sjöborg på kommunen tror att det finns bättre förutsättningar att komma överens om lösningar den här gången.

– Vi har goda förhoppningar om att kunna hantera frågan annorlunda den här gången, menar hon.

LÄS MER:

"Höganäs vill bli först i landet med satsning på hästcenter"

Publicerad 08 September 2017 06:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag