Oro i Lions som kämpar för att vara kvar i lokaler

HÖGANÄS. Lions vill kunna vara kvar i sina lokaler. Men då krävs en ändring i detaljplanen.

I januari 2016 flyttade Lions Höganäs in i sina nuvarande lokaler på outletområdet, bredvid Mölle Fiskrökeri.

I gällande detaljplan är fastigheten klassad som industrifastighet, men för att Lions skulle kunna bedriva sin loppisverksamhet gavs ett tillfälligt bygglov för handel. År 2021 går bygglovet ut och Lions har skrivit till kommunledningen och bett om att få ändra fastigheten till permanent handel i detaljplanen.

– Om det inte blir ändrat måste vi flytta, säger Bo Drackner, styrelsemedlem i Lions och före detta president.

Enligt honom har det före detta kommunalrådet Péter Kovács (M) tidigare gett ett muntligt löfte om att försöka ordna detta på ett ”enkelt och smidigt sätt” som Drackner uttrycker det. Men eftersom Kovács avgick från kommunstyrelseposten i början på året uppvaktar man nu ersättaren Peter Schölander (M) och även kommunalrådet Ulf Molin (C) adresseras i ett nytt brev.

Bygglovet går ut först om fyra år. Vadan denna brådska?

– Vi vet hur lång tid det kan ta att ändra i detaljplaner. Vi vill vara ute i god tid, säger Bo Drackner.

Känner du någon oro för hur det ska gå?

– Ja, det kan alltid bli problem med tillstånd. Det är inte alltid så lätt att få igenom det man vill, förklarar han.

Fastigheten är i dag den enda i området som inte är en handelsfastighet i detaljplanen, påtalar expresidenten.

Klubben vill kunna utöka sin verksamhet. Ägaren till lokalerna planerar att bygga ut och Lions är öppna för att hyra in sig i fler ytor i fastigheten än vad man förfogar över i dag.

– Vi behöver större yta så vi kan exponera mer grejor. Vi är i dag Höganäs största loppisbutik, säger han och förklarar att Lions delar ut flera hundra tusen kronor årligen till välgörenhet.

Tidningen har tidigare skrivit om att Lions i slutet av 2015 tvingades lämna den fastighet de tidigare höll till i - Blå hallen - eftersom den nya ägaren där hade andra planer.

Lokaltidningen ringer upp Peter Schölander som avstår från att yttra sig i ärendet eftersom han fortfarande är ägare till en fastighet nära Lions lokaler.

- Jag är jävig i det så jag vill inte vara med i handläggningen, säger han.

Kommunalråd Ulf Molin säger till tidningen att han har goda förhoppningar om att hitta en lösning så att Lions ska kunna fortsätta med sin loppisverksamhet i lokalerna.

– Vi hoppas att det ska gå att lösa, säger han.

Även om detaljeplaneändringar kan ta tid?

– Ja, även om planavdelningen har mycket att göra så är min bedömning att det ska gå.

Publicerad 13 September 2017 15:22

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag