Viken kan få fler återvinningsstationer

Fler flyttar till orten - då förändras behoven

VIKEN. ??Orten växer, och det ordentligt. Då kanske inte den enda återvinningsstationen i Viken räcker till.

Nu har kommunstyrelsen gett teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att se över behovet i framtiden. Hur många behövs, var ska de ligga? Det är frågor som tjänstemännen ska utreda.

- Vi vill vara ute i god tid, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelseordförande.

- Det kan vara så att det behövs fler stationer, fortsätter Schölander och berättar att en detaljplan för området är på gång att tas fram. Ännu är det inte bestämt vad man ska göra på platsen.   

Idag finns en återvinningsstation som är placerad vid bensinmacken i Viken men teknik- och fastighetsförvaltningen menar att när bensinmacken omvandlas till Entré Viken kommer stationen att flyttas. Tiden är knapp och redan första kvartalet 2018 ska förvaltningen ha svar på frågorna, enligt beslutet i kommunstyrelsen nyligen.

Entré Viken är ett smeknamn som kommunen använder när det gäller hur området kring hållplatsen Vikens centrum ska utvecklas. Det handlar främst om hur man ska ta hand om trafikflöden och få rätt karaktär på området. Att rörelseflödena för gående, cyklister, kollektivtrafik och varu- och persontransporter fungerar tillsammans ses från kommunens sida som en nyckelfråga i det fortsatta arbetet.

Publicerad 13 September 2017 10:31

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag