Antidrogprojekt ska dra igång på grundskolorna

HÖGANÄS. Dubbelt så många niondeklasspojkar i Höganäs har någon gång använt narkotika, jämfört med snittet i Skåne. Framöver ska ett nytt antidrogprojekt dra igång på grundskolorna.

Flera av kommunens förvaltningar har i ungefär ett års tid ihop med lokalpolisen bedrivit ett antidrogprojekt på Kullagymnasiet.

Målet har bland annat varit att höja kunskapen hos personal och elever och öka personalens förmåga att hantera drogrelaterade situationer på skolan. Men också att i längden ta fram en reviderad drogpolicy.

I arbetet har parterna arrangerat föreläsningar, trygghetsvandringar och enkäter har skickats ut till elever och föräldrar. Polisen har även haft narkotikahundar på plats, berättar områdespolis Johan Herrström.

– Det har framkommit att elever tycker det är säkrare att förvara droger i skolan än hemma. Att risken att bli påkommen är mindre i skolan. Den stämpeln vill vi tvätta bort. Det ska inte kännas tryggt att ta med sig droger till skolan, säger han.

Genom enkäterna har det framkommit att ganska många elever har erbjudits att prova narkotika, men de flesta har tackat nej. Det vill kommunens ungdomssamordnare Johanna Nilsson gärna lyfta fram.

– Efter vårt arbete har eleverna angett att de genom föreläsningarna fått ökad kunskap. Och det är väldigt positivt tycker vi, säger Johanna Nilsson.

Framöver ska liknande typ av antidrogprojekt genomföras på grundskolor i kommunen. Statistik visar att dubbelt så många årskurs nio-pojkar i kommunen någon gång har testat narkotika, jämfört med hur snittet för Skåne ser ut.

Grupptryck lär vara en orsak, tror områdespolis Johan Herrström.

– Det är också många som hävdar att de har ångest, eller olika diagnoser där man självmedicinerar med cannabis och tramadol. Där försöker ju vi trycka in att i ett längre perspektiv förstärker droger ångest och de känslorna, menar han.

Publicerad 21 September 2017 17:02

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag