Nyanlända lär sig svenska i naturen

Av
Fredrik Rubin

HÖGANÄS. I ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden och ekonomi- och flyktingenheten i Höganäs kommun, är det tänkt att nyanlända ska lära sig svenska på ett lite annorlunda sett. Det är genom att kombinera naturupplevelser med hela familjen, med social närvaro som projektet ska leda till en ökad språkkunskap.

- Många som kommer hit behöver få kunskap om naturen och hur vi i Sverige förhåller oss till den. I en del länder kan naturen av olika anledningar vara farlig, i andra länder är det helt i sin ordning att ta upp ett träd eller en buske och ta med hem, säger Ibrahim Shaar som själv kom till Sverige för omkring två och ett halvt år sedan från Syrien. Ibrahim är idag anställd på naturum Kullaberg i projektet Moderna beredskapsjobb i staten och delar sin tid mellan naturum Kullaberg och Friluftsfrämjandet.

Det hela är väldigt enkelt. Under utflykter i naturen delar nyanlända familjer naturupplevelser, mat och lekar tillsammans med svensktalande familjer.

- Vi har en del förberett, men låter familjerna styra det mesta. Vi blir medupptäckare och det är det lustfyllda som är i fokus, säger Lovisa Cederström, ledare vid Friluftsfrämjandet.

Att barn och föräldrar får en gemensam förståelse för det svenska språket, är ett av projektens mål.

- Det språk som lärs ut på SFI skiljer sig från det som barnen lär sig i skola och förskola. Vi har ett exempel när en förälder just lärt sig ordet ”snigel” och plötsligt inser vad det är för barnvisa som barnet sjungit på, säger Lovisa Cederström.

Den första träffen arrangerades den 27 september, under vilken 14 personer deltog. Två träffar senare har deltagarantalet ha ökat ytterligare. Arbetet med att nå ut till fler personer bedrivs främst av Höganäs kommuns anställda, däribland boendestödjare. Projektet, som finansieras av Länsstyrelsens TIA-satsning (Tidiga Insatser för Asylsökande) och Friluftsfrämjandets ”Meningsfull väntan”, väntar i skrivande stund på beslut om projektet kan finansieras även efter årsskiftet.

- Det som många nyanlända uttrycker är att det behövs fler arenor och mötesplatser för att träffa svensktalande och att öva språket. Ytterligare en vinst med vårt samarbete är att deltagarna får en kontakt med föreningslivet, säger Susanne Bromée, integrationssamordnare i Höganäs kommun, något som Ibrahim Shaar instämmer i.

- Man måste mötas och kunna ställa frågor till varandra för att öka förståelsen och språkkunskaperna. Så började det för mig själv, det var på ett språkcafé som jag träffade Lovisa, säger Ibrahim Shaar.

Publicerad 09 October 2017 15:11

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag