Besvikelse bland Lerbergselever efter politikernas besked

Klart: Inga skattepengar till Auschwitzresor när kommunen måste spara pengar

HÖGANÄS. Ingen höjd skatt och besparingsförslag som gick igenom. Fullmäktige klubbade under onsdagen de styrande borgerliga partiernas budget inför nästa år som debatterats friskt de senaste tiden.

En av de heta punkterna i det besparingsförslag som den styrande alliansen aviserat är de 630 000 kommunala kronor dras in till Höganäselevers studiebesök till Auschwitz, de så kallade toleransresorna, som Lokaltidningen skrev om nyligen.

Mercedes Malmberg var en av de elever som vi intervjuade i artikeln. Då hade det gått några veckor sedan hon tillsammans med sina klasskompisar hade återvänt till Sverige efter studiebesöket i Auschwitz.

– Vi vill att fler ska förstå allvaret av förintelsen, dras pengarna in riskerar våra syskon och andra att inte kunna åka, sa eleven på Lerbergsskolan.

Hon reagerar så här på beskedet efter fullmäktigemötet, som innebär att det inte blir några kommunpengar till toleransresorna:

- Väldigt dåligt. Det var en väldigt bra resa och det är synd att de inte kommer att fortsätta. Det kommer att bli svårare att samla in de pengar som krävs för att kunna åka dit, säger hon och är tydlig med vad resan har inneburit för hennes egen del.

- Den skapar en större förståelse för vad som hände på den tiden, uttrycker hon.

Pia Möller, utbildningsnämndens ordförande, företräder Moderaterna som står bakom besparingen. Hon kommenterade åtgärden så här i Lokaltidningens artikel:

– Besparingarna kommer av att skatteintäkterna är lägre och inte täcker utgifterna, men att höja den kommunala skatten för 2018 är inte aktuellt, sa Pia Möller.

Det hela? rör sig om en besparing på motsvarande 1000 kronor per elev, en summa man tidigare kunnat ansöka om men som nu försvinner.

– På detta området har skolledarna varit involverade. Förslaget kommer från dem, det handlar om besparingar för att inte behöva skära ner på personal exempelvis, sa Pia Möller.

Pia Möller menar att flera skolledare även uttryckt att det tillkommer en hel del utmaningar med resorna till Auschwitz. Det handlar dels om försäkrings- och personalfrågor.

Överlag var det stort fokus på vård och omsorg samt skola under fullmäktigemötet under onsdagen.

Kommunalrådet Peter Schölander (M) vände sig under fullmäktigemötet emot ordval som besparingar och nedskärningar när det kommer till hans allians budgetförslag.

– Vi ska alla komma ihåg att kommunens budget för 2018 innehåller mer pengar än för 2017, sade han.

Flera partier ville höja skatten

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna yrkade samtliga på en skattehöjning.

– Vi har kommit fram till att vi måste ha en måttlig skattehöjning. Som för en genomsnittsinkomsttagare som jobbar i kommunen skulle innebära en skattehöjning med mellan 40 och 50 kronor i månaden. Det tror jag att de kan stå ut med, menade oppositionsråd Lennart Nilsson (S).

Miljöpartiet ville inte höja skatten. Istället yrkade partiet på att skära i kommunkansliets budget för att få fram mer pengar att använda till annan kommunal verksamhet.

Oppositionen fick dock inte gehör för sina argument utan skattesatsen förblir oförändrad, 19,73 kronor per intjänad hundralapp.

– Det är våra medborgares skattepengar vi använder och jag är helt övertygad om att våra invånare har bra klart för sig vad de kan använda sina pengar till, uttryckte Fredrik Johannesson, vars kristdemokrater är en del av den styrande alliansen.

LÄS MER:

"Resorna till Auschwitz kan ställas in"

Publicerad 12 October 2017 14:27

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag