Nytt förslag slår hårt mot låntagare

Finansinspektionen vill införa skärpta amorteringskrav

EKONOMI. För att dämpa bostadspriserna och hushållens skuldsättning vill Finansinspektionen skärpa amorteringskravet. Den som har stora bolån i förhållande till inkomsten drabbas.

– Det skärpta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet", skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

De som tar stora lån drabbas hårt. Förslaget, utöver det gällande amorteringskrav som baseras på hur mycket lån du har kontra bostadens värde kan ge dig en rejäl ökad månadskostnad. Förutom den vanliga bolåneräntan kan det med det nya förslaget bli upp till tre procent dyrare.

"Särskilt stor blir effekten om och när även räntorna stiger ett läge med till exempel 3 procent amortering och 4–5 procent ränta behöver inte vara något avlägset scenario.", skriver SEB på sin hemsida.

Exempelvis kommer en familj, där två vuxna tjänar 60 000 kronor totalt i månaden med ett lån på 3,4 miljoner kronor betala cirka 8 500 kronor per månad, tre procents amortering, vilket är nästan 3 000 kronor mer varje månad jämfört med nuvarande regelverk (cirka 5 666 kronor).

Det nya förslaget oroar bostadsägarna. Enligt en undersökning av Svensk fastighetsförmedling, Bobarometern, skulle så många som 49 procent av 1 000 tillfrågade, tvingas flytta till ett billigare boende om deras månadskostnad ökade med mer än 3 000 kronor. Särskilt är oron stor bland unga personer.

– Om ett skärpt amorteringskrav införs kommer det påverka hushållens möjlighet till både sparande och konsumtion negativt. Det kommer dessutom att slå hårdast mot nya låntagare som ska köpa bostad och främst då mot unga som vill ta sig in på bostadsmarknaden. De som går vinnande är enbart bankerna. Vi tror på att man ska amortera, men bostadspolitiken måste ses över och andra verktyg måste användas. Nu får man vara mer innovativ, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande

Den som har en skuldkvot under 450 procent av sin bruttoinkomst berörs inte av Finansinspektionens förslag, som föreslås träda i kraft den 1 mars nästa år.

– Vårt råd är att kalkylera för högre boendekostnader genom att bygga upp en buffert och räkna på hur din ekonomi skulle påverkas om bolåneräntan steg med exempelvis fem procent, säger Tanja Ilic.

Förslaget överlämnas nu till regeringen för godkännande.

Gällande amorteringskrav

Bolån som är tagna efter 1 juni 2016 och överstiger minst 50 procent av bostadens värde omfattas av amorteringskrav.

    Bolån som är mellan 50 till 70 procent av bostadens värde motsvarar en procent extra amortering av det totala lånebeloppet

    Bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde ger en ökad amortering på två procent av det totala lånebeloppet

Med det nya förslaget kan hushåll, vars skulder överstiger 4,5 gånger årslönen före skatt drabbas hårt. Så här blir det enligt nya förslaget inklusive gällande amorteringskrav

    Vid bolån mellan 50 till 70 procent av bostadens värde: Två procent av totala lånebeloppet

    Vid bolån över 70 procent av bostadens värde: Tre procent av totala lånebeloppet

Publicerad 13 November 2017 00:00