Regeringen backar gällande assistans

”Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop”

SVERIGE. Regeringen stoppar omprövningar av assistansersättning i väntan på utredning. De vill även förtydliga lagen och åter berättiga assistans mellan två hjälpinsatser. Det meddelade barn- och äldreminister Åsa Regnér under en pressträff i eftermiddag.

Efter den senaste tidens kritik presenterade regeringen i dag ett åtgärdspaket för att stoppa försämringarna inom den statliga assistansersättningen.

Ågärderna består bland annat i ett tillfälligt stopp av tvåårsomprövningar av assistansbesluten, samt ett förtydligande av lagen för att återställa praxis vad gäller rätt till assistans innan och mellan två olika hjälpinsatser.

– Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop, sa Åsa Regnér under pressträffen.

Det var efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som Försäkringskassan i slutet av oktober slog larm till regeringen.

De menade att domen, som gav Simrishamns kommun rätt att neka en brukare assistans under resan till och från en fritidsaktivitet, skulle få stora konsekvenser, inte bara i det enskilda fallet utan för tusentals brukare av LSS.

Då domen slogs fast i högsta instans blev den prejudicerande och enligt Försäkringskassan innebär den att cirka 6 000 personer som i dag är berättigade assistans kommer få antalet timmar sänkt vid nästa omprövning.

Men nu vill regeringen alltså ändra på hur lagen i dag tillämpas i detta avseende och återgå till hur det var innan domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

Under tisdagens pressträff presenterade Åsa Regnér en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen, däribland hur den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap ska återställas.

I lagförslaget, som regeringen nu presenterar, kommer assistans liksom tidigare att kunna lämnas under dygnsvila i form av väntetid och beredskap, samt under tid mellan insatser.

”Lagen behöver förtydligas så att denna tid bedöms på samma sätt som tidigare. Lagstiftningen innebär ingen utvidgning jämfört med tidigare praxis utan bara att tidigare ordning återställs”, skriver de i ett pressmeddelande.

Lagförslaget kommer läggas fram i december och väntas träda i kraft i vår.

Publicerad 14 November 2017 06:49