Trafikverket vill ta bort bussfil på 111:an – om fyra år

Köer ställer till det för pendlare

HELSINGBORG/HÖGANÄS.

Köer på 111:an ställer till det för många pendlare. Nu säger sig Trafikverket vilja ta bort bussfilen i höjd med Mariastaden, men först om fyra år.

I detta nu genomför myndigheten en åtgärdsvalsstudie som det kallas, om väg 111, i nära samverkan med Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Skånetrafiken och Region Skåne. Studien ska vara klar och presenteras i höst.

Många är de pendlare på sträckan mellan Höganäs och Helsingborg som hoppas att åtgärder ska trolla bort de köer som ofta ger upphov till irritation. Trafikplats Brohult är en av de platser på sträckan där köerna brukar vara längst.

Här syns den bussfil som finns vid trafikplats Brohult, strax innan den stora Bergarondellen.

Här syns den bussfil som finns vid trafikplats Brohult, strax innan den stora Bergarondellen. Foto: Joel Winqvist

Nu uppger Trafikverket att man, åtminstone sett till vad man känner till idag, kommer att förorda att ta bort den bussfil som idag finns mellan trafikplatserna Brohult och Mariastaden.

Men myndigheten vill vänta med åtgärden till 2022. Anledningen är att när bussfilen tas bort kan inte heller busshållplatsen där vara kvar, eftersom myndigheten anser att en sådan hållplats i så fall inte skulle vara trafiksäker under de nya förutsättningarna. På den här hållplatsen hoppar bland annat passagerare som åker linje 220 på. Man vill alltså inte slopa bussfilen innan ett alternativ finns. Och det kommer det att finnas år 2022.

Vi vill prioritera busstrafiken, inte minst i rusningstrafik och trängsel, för att fler ska kunna komma fram på den infrastruktur vi har att tillgå

Då ska nämligen den ombyggda Maria station invigas. Och då kommer inte de nya superbussarna som i framtiden ska trafikera sträckan att köra vid Mariastaden/Berga.

Åtgärdsvalsstudien innehåller bland annat bussfrämjande åtgärder på väg 111, för att skapa ett hållbart resande och uppnå framtida klimatmål. När nya Maria station väl invigts ska en hög standard för kollektivtrafik i hela stråket kunna uppnås, menar Trafikverket.

– Vi vill prioritera busstrafiken, inte minst i rusningstrafik och trängsel, för att fler ska kunna komma fram på den infrastruktur vi har att tillgå, säger Lennart Andersson, regiondirektör Trafikverket, i en skrivelse till medierna.

Publicerad 02 July 2018 12:03