Kommunvalet 2018: Var vill ni bygga ett kulturhus?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Höganäs: Kulturen/biblioteket behöver nya lokaler. Var vill ni att det kommande kulturhuset ska byggas?

MODERATERNA

Det pågår en utredning kring nytt Kulturhus/Bibliotek som också tittar på framtida placering. I dagsläget är inget uteslutet även om en placering vid Stadshuset/Bruksskolan länge varit främsta alternativet och en placering i hamnområdet var det första alternativet som Moderaterna presenterade. Att utveckla på nuvarande placering kan också vara ett alternativ.

LIBERALERNA

Vi anser att det är viktigt för stadsplaneringen att lokaliseringen sker centralt och i nära anslutning till Storgatan/Köpmansgatan. Vi ser vinster med att knyta ihop centrum och då är biblioteket/kulturhuset givet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi är rädda att Höganäs kommun inte mäktar med att bygga ett nytt Kulturhus under den kommande mandatperioden. Däremot inser vi att kulturen och biblioteket behöver nya lokaler. Vårt förslag är att man ser över vilka ombyggnationer man skulle kunna göra med det nuvarande biblioteket.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi vill behålla och utveckla Eric Ruuth. Vi vill också titta på möjligheterna att bygga om och till nuvarande bibliotek som ett alternativ. Läget på Köpmansgatan bidrar mycket till stadsutvecklingen. Hade vi fått önska fritt, Viddings tomt.

CENTERPARTIET

Nuvarande bibliotek/kulturhus har stor betydelse för Köpmansgatan och bidrar till ett attraktivt centrum. Undersök och utred i första hand om befintliga lokaler går att upprusta och utveckla. Öka tillgängligheten av bibliotekstorget med någon form av tak och vindskydd.

MILJÖPARTIET

Andra aktörer kommer att erbjuda delar av det som var tänkt att inrymmas i kulturhuset och Erik Ruuth ska vara kvar i sina nuvarande lokaler. Återstår ett nytt modernt bibliotek. Denna lite mindre byggnad skulle passa utmärkt i framtida Widdings park vid höghuset. Då knyter vi ihop Köpmangatan – Storgatan och får en central mötesplats. (Svaret har kortats.)

KRISTDEMOKRATERNA

Den utredning som är gjord kring framtida placering av ett nytt bibliotek och kulturhus förordar invid stadshuset och vi anser också att det är den bästa platsen. Det hade öppnat upp och knutit samman Centralgatan, stationen och Köpmansgatan och ligger fortfarande centralt.

VÄNSTERPARTIET

Innan vi gör en så stor investering som byggande av ett nytt bibliotek/kulturhus innebär bör vi undersöka vilka behov och önskemål som finns angående biblioteks- och kulturverksamhet. Vi vill att ett samlat grepp tas kring hur vi kan utveckla såväl folk- som skolbibliotek och att vi undersöker hur vi kan få fler att använda biblioteken.

Publicerad 09 July 2018 08:00