Vallöfte: S vill satsa 30 miljoner på psykiatri för äldre

"Kunna erbjuda en jämlik vård i hela Skåne och att stärka arbetet mot psykisk ohälsa"

SKÅNE.

Socialdemokraterna vill nu satsa på tre nya mottagningar för äldre med psykiatriska besvär. Detta för att stärka arbetet mot psykisk ohälsa hos äldre på fler orter i Skåne.

Av
André Kvist

Psykiatrimottagningen i Helsingborg öppnades 2000 och har hand om drygt 500 patienter i tio kommuner. Gensvaret sedan starten har varit positivt och nu vill Socialdemokraterna i Skåne öppna tre nya mottagningar för att täcka resten av Skåne.

– Vi vill göra en stor satsning på att öppna äldrepsykiatrimottagningar i Malmö, Kristianstad och Ystad. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda den här typen av specialiserad vård till äldre på fler ställen i Skåne, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Psykisk ohälsa är ett växande bekymmer i samhället. Uppskattningsvis var tionde person över 65 lider av psykisk ohälsa.

Mottagningarna ska enligt partiets önskan öppna under nästa mandatperiod. Kostnaden för en mottagning är beräknad till 10 miljoner kronor om året, totalt 30 miljoner per år för samtliga.

– Erfarenheterna från Helsingborg är väldigt positiva. Vi vill därför öppna tre nya äldrepsykiatrimottagningar så att fler äldre ska få tillgång till specialiserad vård. Det handlar både om att kunna erbjuda en jämlik vård i hela Skåne och att stärka arbetet mot psykisk ohälsa, säger Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnden SUND på Region Skåne.

Fakta:

    Patienterna kommer till mottagningen via egenanmälan eller remiss. Väl där får alla patienter en fast vårdkontakt.

    Vid en äldrepsykiatrimottagning finns personal från flera olika professioner, bland annat specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter.

    Samtal är vanligaste behandlingsmetoden, allt från daglig kontakt, på mottagningen eller vid hembesök.

Publicerad 09 July 2018 11:17