När det omdebatterade konstverket Nimis brann i slutet av 2016 gjorde konstnären Lars Vilks reparationer för att göra det säkert för allmänheten.

När det omdebatterade konstverket Nimis brann i slutet av 2016 gjorde konstnären Lars Vilks reparationer för att göra det säkert för allmänheten. Foto: Mostphotos

Högsta domstolen ger Vilks nej – blir ingen prövning

Böterna efter Nimis-branden kvarstår

HÖGANÄS.

Konstnären Lars Vilks får ingen ny domstolsprövning, vilket betyder att böterna efter Nimis-branden 2016 kvarstår.

Lars Vilks dömdes för brott mot områdesskyddet, men anser att han borde frias. Konstnären begärde prövning i hovrätten men fick inget prövningstillstånd. Vilks gick då vidare till Högsta domstolen, men som nu också framhåller att det inte finns skäl till prövningstillstånd i hovrätten.

Lars Vilks genomförde reparartioner på konstverket Nimis efter en brand i slutet av 2016 för att säkerställa säkerheten.

Vilks menar att han har en överenskommelse med länsstyrelsen i Skåne om att han själv ska se till att Nimis är säkert för allmänheten, och att han har gjort reparationer där sedan 90-talet.

– Jag är ansvarig för skulpturen och att den ska vara i ett skick så att den inte är en fara för allmänheten. Återigen bötfäller man mig och det är därför jag överklagar. Jag tänker att det där inte kan vara rätt, säger konstnären Lars Vilks, till Sveriges Radio.

Publicerad 20 December 2018 09:49