Arkivbild.

Arkivbild. Foto. Mostphotos

Skolinspektionen kritiserar skola för undervisning via Skype

Metoden har vänt negativ trend för elev med hög frånvaro

HÖGANÄS. Kommunen får kritik av Skolinspektionen för att de låter en av sina skolor fjärrundervisa en av sina elever i allt för stor utsträckning. Skolinspektionen ger ros för att skolpersonal hämtar eleven på morgonen men ris för undervisning via Skype.

Av
Jon Loman

Den kommunala skolan försöker hantera ett fall med en en elev med mycket hög frånvaro. Nu kritiseras kommunen av skolinspektionen för andra gången på bara ett par månader. Först kritiserades de för att inte gjort tillräckligt och nu för att de löser problemet med för mycket undervisning via Skype.

Redan tidigt på hösten 2018 fick kommunen kritik för att skolan inte hanterat fallet med elevens frånvaro på ett tillfredsställande sätt. Eleven som sedan en tid haft en omfattande frånvaro och ett läkarintyg som rekommenderar att denne får anpassad undervisning alternativt undervisning i hemmet, kom allt mer sällan till skolan. Trots att skolan visade på att de satt in en mängd åtgärder för att hjälpa eleven hittade skolinspektionen brister i skolans hantering av fallet.

En brist var att skolan väntade för länge med att anmäla situationen. Skolan försökte borde ha anmält situationen till kommunen långt innan elevens frånvaro hade skenat iväg över två terminer. Skolverket menade även att det i och med att skolans åtgärder snarare förvärrat situationen än hjälpt så skulle ny utredning gjorts för att se hur man på bästa sätt skulle kunna tillgodose elevens rätt till undervisning.

Skolinspektionen menade att kommunen inte följt bestämmelserna om elevens rätt till utbildning och gav kommunen ett föreläggande om att vidta åtgärder.

I ytterligare ett beslut från skolinspektionen får kommunen ros för en rad nya insatser har ökat elevens närvaro i skolan. En sådan ny insats innebär att personal från skolan ibland hämtar eleven i hemmet på morgnarna.

Skolinspektionen kritiserar dock satt mycket av undervisningen nu sker på distans via Skype. De menar att det är detaljertat reglerat hur mycket och vad för något man får lära ut över Skype och att den gränsen nu har passerats:

– Denna insats kan därför inte ses som en tillbörlig åtgärd för att tillgodose X:s rätt till utbildning. Att huvudmannen har vidtagit fjärrundervisning i strid mot författningarnas krav utgör en brist, avslutar Skolinspektionens beslut.

Kommunen har nu till den 19 mars att "vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till utbildning.

Publicerad 04 January 2019 06:00