Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Insänt: "Vi behöver fler ridleder i Höganäs"

Insänt

HÖGANÄS. Häromdagen kunde vi läsa i media om Kullabygdens Ridstigsförenings ansökan gällande en ridstig på kommunal mark vid Fjälastorp. Vi i Miljöpartiet ställer oss mycket positiva till idén om att anlägga fler sammanhängande ridleder i våra kommuner.

Att rida på trafikerade vägar leder till onödiga konflikter och är inte heller optimalt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Fler ridleder skulle också innebära möjligheter för turister att rida från stall till stall, vid hästgård eller ridklubb, och därigenom upptäcka omgivande natur på ett helt annat sätt. Förslagsvis skulle vi kunna ta efter vår grannkommun Ängelholm som för tiotalet år sen initierade "Hästrådet i Ängelholms kommun", som bestod av intressenter från kommunen, hästföretag, LRF och ridskolor. Rådet tog bland annat fram en ansökan som utmynnade i ett EU-bidragsfinansierat ridledsprojekt.

Sammanlagt är en halv miljon människor i Sverige på något sätt aktiva inom hästsporten, 85 procent av dem är kvinnor. Näst fotboll är det landets största idrott sett till antalet utövare och den allra största handikappidrotten. För många barn och ungdomar är ridningen en viktig fritidssysselsättning och bidrar till ökad fysisk aktivitet.

Idag är dock ridsporten missgynnad i förhållande till andra, mansdominerade idrotter. Ekonomiskt stöd ska fördelas jämställt och ridning bör omfattas av friskvårdsbidraget. Ridning är en viktig del av folkhälsoarbetet i Sverige och ska ges samma förutsättningar som andra idrotter.

Hästen är dessutom en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden och hästintresset är för många en drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Nya yrken och tjänster utvecklas inom hästnäringen och ger grund för ett allt större småföretagande i tätortsnära landsbygd, men också i glesbygd. Hästen ingår även som en naturlig del i kretsloppet och bidrar i stor utsträckning till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur- och skönhetsvärden.

Ur led är tiden, påstod Shakespeare.

I tid är leden, påstår vi.

 

Barbro Stigsdotter (MP)

Språkrör,Höganäs

Göran Lock (MP)

Språkrör, Höganäs

Thomas Rödin (MP)

Vice ordf. Stadsbyggnadsnämnden, Helsingborg

Eva Storlind (MP)

Ersättare i Idrotts- och Fritidsnämnden, Helsingborg


Publicerad: 18. maj 2017 13:28
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Höganäs

Startsidan just nu
Politiken
Mest lästa
Ekstra Bladet
Senaste nytt
Ekstra Bladet
Mest lästa