Peter Schölander (M). Foto: Per Ohlsson/Arkiv
Peter Schölander (M). Foto: Per Ohlsson/Arkiv
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Insänt: "Vi måste våga tänka nytt"

Insänt

INSÄNT. Socialförvaltningen i Höganäs kommun (precis som socialförvaltningar i alla kommuner runt om i Sverige) står inför mycket stora utmaningar de kommande åren. SKL prognosticerar att kommunerna kommer att behöva höja skatterna med 45 miljarder senast år 2019. Givetvis kan skattehöjningar komma att bli nödvändiga även i Höganäs kommun, men aldrig innan vi provat andra utvägar.

Höganäs har en snabbt åldrande befolkning vilket innebär en högre belastning på olika delar inom förvaltningen. Vi har i dagsläget problem att säkerställa rekrytering av personal inom såväl de rena vårdyrkena som inom barn, ungdom och familj och sjukskrivningstalen är höga. Detta måste brytas.

I relation till detta finns det en verksamhet som fungerar med medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Men det räcker inte. Vi måste rusta oss för att möta de utmaningar vi står inför och det på ett annorlunda och modernt sätt. Vi måste våga tänka annorlunda och prova nytt och i detta fall inte välja att gå redan upptrampade, invanda stigar. En bolagisering kan ge en mer resurseffektiv verksamhet genom ett tydligare uppdrag och kortare beslutsvägar och det kommer sannolikt också att skapa en mer entreprenöriell kultur i den kommunala verksamheten.

Bolagiseringen kommer innebära att alla våra verksamheter blir genomlysta och att kvaliteten höjs när vi lägger över en del verksamheter i bolag. Idag råder det märkliga förhållandet i Sverige att man i verksamheter som drivs i bolagsform är utsatt för högre krav än vad som är fallet när verksamheten bedrivs i förvaltningsform.

Redan genom att kommunen tvingas genomgå den tillståndsprocess som är nödvändig vid en bolagisering kommer kvaliteten att höjas inom många områden.

Det har i insändare framförts att övergången till bolag skulle öka risken för att verksamheten i ett senare skede ska komma att privatiseras. Denna teori är i mitt tycke överdrivet konspiratorisk. Den styrande alliansen har tydligt uttalat att vi tror på blandade upplåtelseformer, vi tror att verksamheten mår bra och utvecklas genom att det finns såväl privata som kommunalt drivna alternativ inom kommunen, så är det idag och denna utveckling har kommit till stånd utan att de verksamheter som idag drivs i privat regi först har bolagiserats. Jag tror tvärtom att det kan minska risken för att verksamheter läggs över på privata aktörer då vi genom bolagiseringen kan uppnå många av de fördelar som finns i de privata verksamheterna.

De momsfördelar som refereras till som” avancerad skatteplanering” är momsregler som redan idag tillämpas när vi köper verksamhet som exempelvis äldrevård av externa bolag.

En annan invändning är att insynen i verksamheten skulle minska. Detta är inte sant. Insynen och meddelarskyddet är detsamma i kommunala bolag som i förvaltningar.

Dock är jag den första att inse att en bolagisering i sig inte är den enskilt viktigaste delen för att få till en effektivare och smartare driven verksamhet. Den yttersta tillgången är även fortsättningsvis vår personal. Jag tror att bolagiseringen kan ge dem ännu bättre förutsättningar att utföra det lysande jobb de gör, kan vi dessutom få mer pengar till verksamheten har åtminstone jag svårt att hitta skäl att inte prova.

Peter Schölander (M)

Ordförande i socialnämnden, Höganäs kommun


Publicerad: 14. december 2016 16:00
¨
Läs också:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Höganäs

Startsidan just nu