Susanne Nilsson och Gertrud Bengtsson får tips om hur man bäst tar stöd från magen när man sjunger. Foto: Frida Nilson

Susanne Nilsson och Gertrud Bengtsson får tips om hur man bäst tar stöd från magen när man sjunger. Foto: Frida Nilson

En ny typ av vård ljuder i Höganäs

Av
Frida Nilson

HÖGANÄS. På vårdboendet Attendo Care låter personalen betydligt mer än tidigare eftersom det är nytt för i år att sången har kommit in i omvårdnadssituationer.
– Det gör många gamla lugnare, säger sjuksköterskan Gertrud Bengtsson.

Under några onsdagar i rad har ett tiotal underskötorskor samlats för att, under ledning av sångläraren Elisabeth Marsh, lära sig visor och kända sånger.
– Forskning har visat att om personal sjunger för sina patienter under stressiga och jobbiga situationer som i på- och avklädnings moment eller vid tvättning så lugnar detta, säger Elisabeth Marsh.
– Klassisk musik kan skapa olika känslor och jag rekommenderar en box med skivor som kallas vakna, kärlek och koppla av. Musiken på skivorna är bra i olika lägen och hjälper vårdarna att skapa en bra stämning på respektive avdelning.
Metoden kallas "Vårdarsång" och är en kunskap Elisabeth Marsh tagit del av på Mälardalens Högaskola där hon gått en kurs i ämnet.
– Det baseras på forskning av doktor Eva Götell som visar att sång skapar en helt unik kommunikation mellan vårdaren eller den anhörige och patienten. Sången går rätt in i det limbiska systemet vilket skapar en kontakt som går förbi det faktum att många patienter inte kan prata, säger hon.
Sedan Elisabeth gått kursen och börjat lära ut den nya metoden kan hon vittna om att det fungerar.
– Många gamla som har fått stroke eller drabbats av demens har starka ropbeteenden. De kan sitta en hel dag och till exempel säga nej till allt. När man börjar sjunga har detta avbrutit ropbeteendet och jag har sett gamla börja sjunga med som annars inte pratar. Det är fantastiskt för anhöriga att vara med om det. De får en kontakt med anhöriga som de inte haft på länge, säger hon.
I det lilla rummet på vårdboendet har pärmar och papper plockats fram. Elisabeth berättar att man under kursens gång kommer att lära sig 30 sånger. Sånger som var populära tidigare och som de gamla känner igen.
– När kursen är slut har vi nog lärt oss fler eftersom vi brukar plocka upp sånger som de gamla nynnar på och lära oss dem också, säger hon.
Elisabeth Marsh instruerar också personalen att spela stämningsfull musik på avdelningarna för att skapa olika stämningar.Publicerad 24 October 2011 10:00