Såhär skulle höghuset som ska inhysa hotellverksamhet och boende kunna se ut. Illustration: Tillbergs i Höganäs.

Såhär skulle höghuset som ska inhysa hotellverksamhet och boende kunna se ut. Illustration: Tillbergs i Höganäs.

Planer för hotell- och konferenscenter i hamnen

Kommunalrådet: ”Politiskt finns det inga tveksamheter”

Av
Ida Asplund Ådahl

HÖGANÄS. Nu finns planer på att anlägga ett höghus med bland annat hotell- och konferensverksamhet i hamnen som en tredje etapp i projektet att utveckla hamnområdet. – Nu är det mest tekniska och ekonomiska bitar som ska falla på plats, säger kommunalråd Péter Kovács (m).
Kommunens arbete med att utveckla hamnområdet har pågått länge och planerings- och utvecklingsarbetet och har delats in i tre olika utvecklings- och planområden. Nu befinner man sig i den tredje etappen.
– Vi i alliansen vill förverkliga drömmen om ett riktigt hotell- och konferenscenter och tror på detta. Det kan ge arbetstillfällen och bara Höganäs AB har 1 000 hotellnätter om året som oftast förläggs i Helsingborg, säger kommunalrådet.

Samarbete för genomförbarhet

För att kunna förverkliga projektet har kommunen inlett ett samarbete med Högkvarteret AB, nystartat för ändamålet och delvis ägt av samma ägare som till Höganäs Marina AB, som genom miljö- och geotekniska undersökningar ska undersöka om projektet är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.
– Skulle det inte fungera är det klart att man har lagt kostnader i backen. Då kommer vi att förhandla med med- och motparter att köpa området. Då står bolaget först i kö att förvärva marken, säger Péter Kóvacs.

Såhär skulle höghuset som ska inhysa hotellverksamhet och boende kunna se ut. Illustration: Tillbergs i Höganäs.

Såhär skulle höghuset som ska inhysa hotellverksamhet och boende kunna se ut. Illustration: Tillbergs i Höganäs.

Inväntar kommunfullmäktige

Högkvarteret AB ska å det närmsta börja undersökningarna och man har för avsikt att bli klar i sommar.
– Målsättningen är att markundersökningen ska vara gjord innan semestern, säger Peter Wittander från Högkvarteret AB som menar att han har sett behov av fler lokaler i hamnen.
Men några som ställer sig mot projektet är Höganäs nedre byaförening som inte ser logiken i ett hotell- och konferenscentrum i Höganäs.
– Vi är inte Helsingborg eller Malmö. Höganäs är en småstad och hamnen borde vara till för rekreation och höganäsarna. Inte bara för de som bor på hotell eller som har råd att köpa en bostadsrätt, säger ordförande Susanne Ravani.
Vad gäller tidsplanen för projektet inväntar man majsammanträdet i kommunfullmäktige.
– Det finns svart på vitt en handlingsplan och det finns inga politiska tveksamheter med 23 av 41 mandat. Men än finns det pusselbitar att lägga som att var man ska göra av småbåtarna på vintern.

Susanne Ravani och Peter Kinch aktiva i Höganäs nedre byaförening ställer sig frågande emot planerna för hotell- och konferensecentret i hamnen.

Susanne Ravani och Peter Kinch aktiva i Höganäs nedre byaförening ställer sig frågande emot planerna för hotell- och konferensecentret i hamnen. "Höganäs är en småstad", säger ordförande Susanne Ravani. Foto: Ida Asplund Ådahl.

Publicerad 20 April 2012 11:00