Michael Johansson är ordförande i Allerum-Hjälmshults byaförening och Ulrika Hantell är ordförande i Svanshalls byaförening. De representerar dessutom ytterligare elva föreningar när det gäller det framtagna förslaget för kollektivtrafiken. Foto: Christin Andersson

Michael Johansson är ordförande i Allerum-Hjälmshults byaförening och Ulrika Hantell är ordförande i Svanshalls byaförening. De representerar dessutom ytterligare elva föreningar när det gäller det framtagna förslaget för kollektivtrafiken. Foto: Christin Andersson

Byaråd besvikna efter utebliven dialog

Av
Christin Andersson

BUSS. Den 15 maj presenterade 13 byaföreningar förslag på nya busslinjer som ska förbinda Höganäs, Helsingborg och Ängelholm för Skånetrafiken och kommunerna. Mötet slutade med ett löfte om bättre dialog, men enligt föreningarna har den uteblivit.

– Skånetrafiken och kommunen sa på mötet att vi skulle få vara delaktiga, men så har det inte blivit, säger Michael Johansson, ordförande i Allerum-Hjälmshults byaförening.
– Det har inte hänt någonting, säger Ulrika Hantell, ordförande i Svanshalls byaförening.
Bussgruppens förslag är en direktlinje mellan Arild, Skäret, Jonstorp, Mjöhult, Hjälmshult, Allerum och Helsingborg, tätare förbindelse mellan Jonstorp och Ängelholm och en ringlinje i Kullabygden. Bakom idéerna ligger en väl arbetad resvaneundersökning bland hushållen i de aktuella områdena.
– Vi hoppas att kommunen och Skånetrafiken ska kunna se helheten, att vi som bor ute på landet kanske vill åka in till Helsingborg, utan att behöva åka via centralorten Höganäs, säger Michael Johansson.

Hoppas fortfarande

De stora förlorarna är enligt honom ungdomarna och äldre som inte kör bil, men även alla andra som tvingas ha två bilar för att kunna ta sig till arbetet och skjutsa barnen överallt.
– Barnen vänjer sig vid ett felaktigt resebeteende; att de måste åka bil istället för att åka kollektivt, säger han och fortsätter:
– Goda kommunikationer krävs i dag för att vi ska kunna ha en levande landsbygd. Det är moderna människor som bor här ute som driver företag eller som vill arbetspendla.
Kommunens förslag att skoltrafiken ska bli linjetrafik är också en faktor i frågan, men Höganäs kommun har skjutit upp beslutet gång på gång. Byaföreningarna hoppas dock fortfarande på att man ska vilja öppna upp för en dialog.
– Vi i byaföreningarna vill gärna veta vad vi kan bidra med för att öka möjligheterna. Kommunen och Skånetrafiken har en jätteresurs i oss om de bara vill föra en dialog, säger Michael Johansson.

För sent

Enligt Ulf Peterzon, som är planeringsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen, har byaföreningarnas agerande varit uppskattat av kommunen.
– Det var ett jättebra initiativ och vi fick stöd för kommunens och Skånetrafikens huvudinriktning, men tyvärr hade vi redan kommit väldigt långt med vårt förslag när de i maj presenterade sina enkätundersökningar och förslag.
På grund av det, och en hög arbetsbörda som bottnar i personalförändringar, har man enligt Ulf Peterzon inte fullt ut kunnat tillgodose önskemålen om en bred dialog.
– Jag har träffat ordföranden i Allerum-Hjälmshults byförening och diskuterat innehåll och tidplan, samt varit i kontakt med Ulrika Hantell från Svanshalls byaförening ett par gånger.
Nu väntas kommunfullmäktige fatta beslut om utökningen av linjetrafiken och omläggningen av skolskjutsarna vid nästa sammanträde 17 januari.
– Jag uppfattar att trafikförändringen delvis tillgodoser byaföreningarnas förslag, även om deras krav på en direktbuss till Helsingborg inte finns med.
Han meddelar även att linjetrafiken kommer att gå utanför skolans tider och även icke skoldagar.
– Utbildningsnämnden finansierar den del som rör de 180 läsårsdagarna och kommunfullmäktige föreslås finansiera resten.

Publicerad 09 January 2013 03:00