Helene Halling ?och Bahareh Razekh Ahmdai pratade inför elever på Nyhamnsskolan. ??Foto: Linda Bonaventura

Helene Halling ?och Bahareh Razekh Ahmdai pratade inför elever på Nyhamnsskolan. ??Foto: Linda Bonaventura

Hej Sverige säger nej till utanförskap

UTANFÖRSKAP. Under ett besök på Nyhamnsskolan fick eleverna lära sig mer om den utsatthet som många ensamkommande flyktingbarn lever med. Eleverna fick en lektion med udda metoder.

Friends och UNHCR står bakom projektet Hej Sverige som syftar till att göra svenska skolungdomar mer medvetna om den svåra situation som en hel del ensamkommande flyktingbarn kan leva i. Under förra veckan kom projektet till Nyhamnsläge och Nyhamnsskolan.
– Vi var där och berättade om projektet som handlar om att berätta de berättelser som man inte alltid får höra, säger föreläsaren Helene Halling om de många historier som en hel del flyktingbarn bär på.
– Det är viktigt att förmedla för som det ser ut i Sverige i dag finns det många med olika bakgrunder. Allas berättelser är värda att visas upp, säger Helene och menar att det i ungdomsåren också ofta handlar om att hitta sin identitet, något som alla ungdomar också strävar efter.
Under dagen fick eleverna en något udda lektion. Kampanjen genomfördes genom en teatermonolog av Bahareh Razekh Ahmadi och en föreläsning av Helene Halling. Andra delar av projektet går ut på att visa ett seriealbum, en kortfilm, hänvisa till material på hemsidan www.hejsverige.nu och presentera en lärarhandledning.
– Det är information som man kan ta till sig på ett lätt sätt. Vårt album har lästs av 30 000 elever i hela Sverige. Elever som har vägrat att läsa böcker har tagit till sig och läst albumen. Vi vill använda medlen till att skapa diskussioner, menar Helene Halling.
En klass på var tredje högstadieksola i landet får ta del av projektet.

Publicerad 04 March 2014 11:30