Moderaterna vill ro nytt kulturhus i hamn

Nytt utspel tre månader efter folkomröstningen

HAMNEN. Tre månader efter folkomröstningen gör nu Moderaterna ett nytt utspel i hamnfrågan. Förstaprioritet för partiet är nu att utreda möjligheterna att i framtiden ha ett nytt kulturhus på samma mark som treklövern tidigare ville bygga hotell och bostäder.

Moderaterna har nu en ny vision, som partiet under förra veckans presskonferens kallade det, för hamnområdet. Istället för en satsning på hotell och bostäder i form av ett höghus, en önskan som ju slogs ned i folkomröstningen den 25 maj, vill partiet se om det är möjligt att satsa på ett kulturhus på platsen. Ordföranden Péter Kovács hänvisar till ett flertal orsaker; kulturskolan Eric Ruuths nuvarande lokaler är inte optimala för den verksamhet som bedrivs där, skolan ligger heller inte särdeles centralt. Inte heller bibliotekets lokaler anses optimala, exempelvis säger han att barnavdelningen är för liten. Man ser även ett ökat behov av mer utställningsplats för konstnärer.
Dessutom har partiet dragit en tydlig slutsats av utfallet i folkomröstningen, även om nej-sidan inte vann med någon stor marginal poängterar Kovács.
– I hamnen vill man inte bygga höga hus, inte bostäder och inte hotell. Nu har vi en ny vision för samma mark. Behovet av ett nytt kulturhus har vi pratat om i flera år, säger kommunstyrelseordföranden.

Ett nytt kulturhus i hamnen skulle alltså blidka både de som anser att marken ska vara till för alla och inte för privata ändamål, samt de behov som finns på kulturskolan samt biblioteket.
Kultur- och fritidsutskottets ordförande Anders Ståhl (M) säger att kultur- och fritidsförvaltningen för omkring ett och ett halvt år sedan genomförde en utredning i samma fall, möjligheterna att bygga ett nytt kulturhus. Men då inte med fokus på byggnation i hamnen eftersom hotell- och bostadsplanen hade förstaprioritet för alliansen då. Nu är det högst troligt att nämnda förvaltning får ett nytt uppdrag att fortsätta den utredningen under hösten.
– Hamnen är egentligen den enda platsen vi kan bygga ett nytt hus på, säger Anders Ståhl om möjligheterna att bygga nytt centralt i Höganäs.
Péter Kovács påpekar att det här är en vision som partiet har, dock har inga ”formella” samtal som han uttrycker det skett med de övriga allianspartierna. En stor skillnad gentemot i våras då treklövern stod enad i vad den ville bygga på marken.
– Vi vill ha det till vår lilla bebis. Vi vill prova om isen håller, dissas det så dissas det, säger Moderatledaren som påpekar att hans motsvarighet inom Centerpartiet, Ulf Mohlin, givetvis känner till Moderaternas önskan. I sinom tid kommer samtal med övriga allianspartier ske, menar Kovács.

På frågan om hur han ser på den ekonomiska jämförelsen mellan att bygga ett nytt kulturhus kontra att låta privata aktörer bygga hotell och bostäder på en tomt som kommunen i så fall skulle sälja, erkänner han att den nuvarande visionen är en dålig affär rent ekonomiskt.
– Men en utebliven inkomst är ingen förlust. Den slutsats vi har dragit (av folkomröstningen, reds.anm.) är att flertalet har sagt att det inte är endast en begränsad del av befolkningen som ska kunna ta del av området. Dessutom kommer vi ändå att behöva ett nytt kulturhus någon gång i framtiden.
Att driva biblioteket och Eric Ruuth kostar mellan 4-5 miljoner kronor om året i dag. De pengarna skulle kunna gå till ett nytt kulturhus, plus pengar för en eventuell försäljning alternativt uthyrning av de båda fastigheterna. Dessutom inkasserar kommunen omkring två miljoner kronor årligen från Nurnbergfonden, pengar som tidigare bland annat bekostat skateparken. Pengar för övriga satsningar i kommunen framöver, som byggandet av ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge, en ny skola i Viken och fem stycken förskolor, finns det pengar för, menar han.

Skulle det inte bli av att det byggs ett nytt kulturhus i hamnen kan partiet tänka sig att inrätta ett i antingen Bruksskolan eller i det gamla stationshuset. Då krävs i så fall ombyggnationer.
– Men det är inte säkert att det blir billigare att bygga ut än att bygga nytt, menar Anders Ståhl.
Moderaterna inbjuder alla som är intresserade till ett samtalsmöte den 16 september på Café Amanda för att höra hur intresset för ett nytt kulturhus i hamnen ser ut.
När nu Moderaterna väljer att gå ut ensamt med förslaget om att få till ett nytt kulturhus i hamnen, innan en informationsträff ska ske i september, är det lätt att tro att Centern har blivit överkört i frågan, då partiet haft täta samarbeten med M innan. Men så är det inte, låter det från C-håll.
– Inte alls. Att de gör sitt eget är upp till dem, vi står fria. Nu kan vi i lugn och ro tänka på vad vi vill göra i hamnen. Men vi har inte diskuterat det sedan dess (sedan folkomröstningen, reds.anm.), säger Molin som poängterar att han dock i förväg kände till Kovács planer på att göra utspelet.
– Vi jobbar så nära varandra så vi håller varandra informerade, menar han.
Socialdemokraterna tycker att M-utspelet känns hastigt.
– Jag tycker att det verkar vara lite panik och ängslighet bakom. Om man nu har sagt att man ska ha en medborgardialog så ska man inte spela ut detta så snabbt. Och snacket om ett kulturhus i hamnen är ju inget nytt. Men om man kommer fram till att det är klokt att klämma in ett kulturhus i hamnen, så absolut. Ur den aspekten skulle det i så fall kännas rätt, säger Lennart Nilsson (S), förstanamn på fullmäktigelistan.
– Vem vill bege sig bort mot en blåsig hamn för att låna en bok? frågar sig Göran Lock, ersättare i fullmäktige för Mp. Partiet vill istället satsa på ett kulturhus vid Widdings plats som man menar är närmare centrum.
 

Publicerad 26 August 2014 06:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag