Få gator döpta efter kvinnor

HÖGANÄS. Boel Pers får sällskap av Cilla Banchs. Sedan tar det i princip stopp. Det är glest mellan gatorna i Höganäs kommun som har fått namn efter en kvinna.

I rättvisans namn ska det sägas att det finns relativt få gator överhuvudtaget i kommunen som är döpta efter en person med både för- och efternamn, till exempel Per Cronbergs väg. Totalt är de 28 stycken av kommunens totalt 857 gator, men av dem alltså mindre än en handfull med namn efter en kvinna, visar den kartläggning tidningen har gjort.
Det finns en särskild namnsättningsgrupp som tar fram förslag på gatunamn, när nya gator ska döpas. Geodatachefen Anders Skoog och Petra Hjort som är kartingenjör på geodataavdelningen på kommunen, ingår i den.
Skillnaden mellan gator döpta efter män och kvinnor har Anders Skoog aldrig funderat kring, säger han.
– Jag tror att ur ett historiskt perspektiv så har männen ofta haft en sådan yrkesroll som sedan har lett till att de har fått en gata döpt efter sig. Men det är bara ren spekulation, menar Anders Skoog.

Petra Hjort konstaterar att kvinnorna är få i gatunätet.
– Det är så det är, det är bara ren fakta. Det är nog så överlag i Skåne för det var inte länge sedan jag och en kollega var på ett seminarium just om namnsättning och överlag är det väldigt många manliga namn, menar Petra Hjort.
Namnsättningsgruppen på kommunen tar inte själv fram förslag på personer som skulle kunna namnge en ny gata. Det är oftast en byaförening som i så fall hör av sig till kommunen med förslag på en person den anser vara lämplig att ge en hyllning i form av en gata.
– Och historiskt sett har det ju ofta varit så att man har lyft upp en man. Det är bara att jämföra med Nobelpriset, menar Anders Skoog.

Han reder ut vad namnsättningsgruppen går efter när förslag på vad nya gator eventuellt skulle kunna heta tas fram.
– Man tittar ju först på förankringen rent historiskt, tittar i arkiven om där funnits en gammal gård till exempel. Det kan vara en anknytning till en geografisk plats i närheten... Sedan ska namnet som sådant ha en språklig korrektet, gärna inget slang eller utländskt språk, som ”piazza” till exempel, utan det ska vara kopplat till svenska språket. Sen ska det ha en allmän acceptans också, menar geodatachefen.
När förslagen sedan sammanställts av gruppen är det byggnadsnämnden som tar det slutliga beslutet.

I nästa vecka tar vi ett grepp kring vilka områden som kan få nya gator under året.

Publicerad 17 March 2015 12:00