Petra Hjort och Anders Skoog berättar att det möjligen kan komma att fokuseras mer på jämställdhet när nya gator ska döpas, men väljer man ett kvinnligt namn ska det verkligen passa in. Foto: Joel Winqvist

Petra Hjort och Anders Skoog berättar att det möjligen kan komma att fokuseras mer på jämställdhet när nya gator ska döpas, men väljer man ett kvinnligt namn ska det verkligen passa in. Foto: Joel Winqvist

Nybyggen ger nya gatudop

HÖGANÄS. Ny gator att döpa i Farhult och vid det planerade bostadsområdet vid Folkparken/Julivallen. Det är två av de kommande uppdragen för kommunens namnsättningsgrupp.

Som Lokaltidningen berättade i förra veckans upplaga, finns det en liten sammansatt grupp av kommunanställda med olika kompetenser som ingår i den så kallade namnsättningsgruppen.
Den har till uppgift att föra fram förslag på vad nya gator kan tänkas heta, förslag som sedan byggnadsnämnden ska ta ställning till och besluta om.
Två av de kommande uppdragen som väntar namnsättningsgruppen är vad nya gator som växer fram i samband med bostadsbyggen i Farhult och vid Folkparken/Julivallen, ska heta.

”Idrottsgator” på gång

– Vi tänker lite att det är ju en idrottsanläggning, så då förknippar man det med idrott. Så får man sitta ner och ”brainstorma” fram alternativ, och det har vi gjort och sedan får vi sätta oss ner igen och gå igenom förslagen, förklarar Petra Hjort, kartingenjör på geodataavdelningen. Det verkar av allt att döma alltså vara högaktuellt att några av de nya gator som växer fram vid Julivallen kommer att få någon form av idrottsklingande namn.

Det kan vara en utmaning att hitta ett namn som passar gatan och området runtomkring. Ett av de mer lyckade ”dopen” anser Petra Hjort var namngivningen av Blossavägen, som passade väl med området Blossalyckan, namnsättningar som Tussans bad och Gerdas äng anser hon också passar väl med omgivningen.
Ett gatunamn som kan förefalla en aning märkligt i dag, åtminstone för ungdomar och turister, är en av huvudortens mesta centrala: Järnvägsgatan.
– Den döptes ju på den tiden då det fanns en järnväg. Den anknyter ju ändå till en historisk plats, säger geodatachef Anders Skoog som förklarar att gatunamn inte byts mot ett annat.

Namntävling ovanligt

Ibland har man valt ett särskilt tema för att namnge flera olika, nya gator i ett nybyggt område.
– Vi har ju såna kvarter, till exempel kvarteret med blomstertema, säger Petra Hjort och pekar på en karta på väggen som omger området mellan Kullagymnasiet och Eric Ruuthskolan. Ett område med adresser som Syréngatan, Tulpangatan, Blåklintsgatan och Floragatan. Precis som det finns gator med ”stentema” i Viken; Stengodsgränd, Grundstensgatan och Stenåldersvägen.

Nyligen hölls en namnsättningstävling i samband med den nya rondellen i Viken. Trots att en majoritet förespråkade Fortet som namn beslöt politikerna att rondellen skulle döpas efter Bamse.
– Men att hålla en namnsättningstävling är ganska så ovanligt, påpekar Anders Skoog.

Publicerad 24 March 2015 10:00