Kulturhusets "när-var-hur" dröjer

Hamnen inte längre alternativ anser S och MP

HÖGANÄS. ?Frågan om det tilltänkta kulturhuset i Höganäs drar ut på tiden. Resultaten från medborgardialogen ställs just nu ut på biblioteket men frågan var ett eventuellt kulturhus skulle placeras och vad det ska innehålla är fortfarande oklar.
Målsättningen var tidigare i år att ha ett konkret förslag kring ett kulturhus klart under 2015. Men olika utredningar pekar på olika alternativ för hur ett kulturhus skulle kunna utformas och var det skulle kunna placeras. Frågan hänger även ihop med befintliga biblioteket och verksamheten på Eric Ruuth kulturhus, huruvida de ska in under ett och samma tak eller ej.

Utredning om handeln
En utredning om kulturhusets inverkan på stadskärnan och handeln där ställde saker och ting på sin spets ytterligare, menar språkröret Göran Lock, miljöpartist som hela tiden varit kritisk till att ett kulturhus skulle placeras i Höganäs hamn.
– Vi har fått med Socialdemokraterna så att frågan svängt, när den här utredningen kom så vände skutan. Om vi ska ha en levande stadskärna kan kommunen inte flytta ut offentliga institutioner. Kulturhuset kommer inte att ligga i hamnen, säger Göran Lock.
Han menar att det i dag finns tre alternativ för frågan om ett kulturhus.
– Eric Ruuth har en fantastisk verksamhet som ligger på rätt plats där det är nu. Men man skulle kunna bygga ut Eric Ruuth och biblioteket på de platser de finns i dag. Alternativt ha ett mindre kulturhus vid Widdings plats. Ett tredje alternativ som lyfts fram är att bygga ett kulturhus mellan Bruksskolan och stadshuset. Där skulle jag kunna tänka mig ett kulturhus integrerat med gymnasieskolan som då skulle flytta in i Bruksskolan. Ett sådant Kulturhus skulle då bland annat också kunna innehålla det nya biblioteket, säger Göran Lock och fortsätter:
– Om man bygger ett kulturhus på Widdings plats så skulle det sy ihop Köpmansgatan och Storgatan, knyta ihop stadskärnan och på så sätt skapa en naturlig mittpunkt.

S-nej till hamnen
För Socialdemokraterna är hamnen inte heller något alternativ.
– Vi har velat ha ett kulturhus men vi är ödmjuka inför vad det ska innehålla. Men vi har aldrig varit förespråkare för att det ska byggas i hamnen. Mycket tyder på att vi går framåt med att förstärka Eric Ruuth och biblioteken där de finns i dag, säger oppositionsrådet Lennart Nilsson.
S-politikern ser det som en möjlighet att ha ett mindre kulturhus som en samlingspunkt, utöver Eric Ruuth och befintliga biblioteket.
– Där kan vi även titta på vad Folkets hus ska ha för verksamhet i Folkparken eller om det ska vara någon privat intressent, säger Lennart Nilsson.
Även han pekar på rapporten som kom i augusti, utförd av Martin Öberg, där en placering av ett kulturhus närmare centrum framhävs framför hamnen. Lennart Nilsson menar att den rapporten blev en tankeställare för många.
– Den vände upp och ned på saker, där står det att man inte ska bygga för några sommarveckor utan för årets andra veckor också. Inställningen var från början att bygga en enda stor byggnad men det känns som att man släppt hamnen. Det alternativet är kört, säger S-politikern.
Lennart Nilsson lyfter fram en möjlig placering mellan Bruksskolan och stadshuset och även Widdings plats.
–Vid Bruksskolan är det en närhet till kommunikationer och stadskärnan. Om man ska bygga en stor byggnad och samla Eric Ruuth och biblioteket där är det platsen där det kan göras. Men mitt stalltips är att vi Socialdemokrater inte tycker att det ska göras. Men det kan ändras, det är inte skrivet i sten, säger han.
Lennart Nilsson tycker att det är bra att frågan om ett kulturhus får ytterligare några månader på sig.
– Det är bra, ett kulturhus ska inte bara byggas för nästa mandatperiod utan för en längre tid, säger han.

Väntar på alla delar
Från Moderathåll håller man dock alla vägar öppna. Anders Ståhl, ledamot i kultur- och fritidsutskottet.
–Vi har inte bestämt placering, storlek eller innehåll. Först och främst ska vi bestämma om det ska bli ett kulturhus. Vi vill först ha all fakta på plats, säger Anders Ståhl.
Vad är det för delar ni inväntar?
– Det är mer när det gäller ekonomin som ska till. Sedan ska vi ha ett möte med styrgruppen i januari där vi ska samla ihop alla bitar. Vi vill ha en bred förankring bland partierna inför ett beslut, säger Anders Ståhl.
Fotnot: Medborgardialogen ställs just nu ut på Café Amanda på Höganäs bibliotek, till och med den 24 januari.

Publicerad 30 November 2015 09:27