Anders Ståhl och Anneli Sjöborg betonar vikten av puls på Köpmansgatan. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Anders Ståhl och Anneli Sjöborg betonar vikten av puls på Köpmansgatan. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Vill ha puls på Köpmansgatan

HÖGANÄS. Intentionen är tydlig: oavsett vad som händer med de nuvarande bibliotekslokalerna i framtiden ska det vara ordentlig puls på Köpmansgatan, slår kulturchef Anneli Sjöborg fast.

Det senaste förslaget om att bygga ett nytt kulturhus med bibliotek mellan Bruksskolan och stadhuset, väcker frågan om vad som ska hända med dagens bibliotekslokaler på Köpmansgatan. Än så länge är det oklart vad som kommer att ske med lokalerna, som Riksbyggen äger. Men det är en viktig angelägenhet för kommunen att Köpmansgatan sjuder av liv och rörelse
Att ha en vuxenutbildning i huset är en tänkbar lösning, berättar Anneli Sjöborg, kultur- och fritidsförvaltningens chef.
– Vår intention och mission är att här ska det fortfarande vara en verksamhet som ger Köpmansgatan mycket liv.

Handeln behöver det, menar Anneli Sjöborg och fortsätter:
– Det viktiga är att vi inte tömmer lokalerna och låter marknaden ta hand om det. För det är inte säkert att det kan fyllas, att det kan bli butiker här. Det är marknaden som styr, och där känner vi en viss osäkerhet om det finns en marknad, säger kulturchefen och hänvisar till att det har varit en del lokaler som stått tomma i området.

Tankarna i stort, att bygga ett nytt kulturhus och göra en rockad mellan Bruksskolan och Kullagymnasiet, skulle innebära mer liv och rörelse i centrum, menar Anders Ståhl (M), kultur- och fritidsutskottets ordförande.
– Jag är övertygad om att det nuvarande förslaget är mycket bra för Höganäs, säger han.

Publicerad 09 November 2016 08:00