Så ska röda och gröna partier vässa oppositionen

S, Mp och V ska samarbeten i frågor där samsyn råder

HÖGANÄS. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nyligen bestämt sig för en viss typ av samarbete i frågor där det finns en samsyn. För några veckor sedan träffades de tre partierna för ett första samtal.

Det rör på sig inom politiken; bland annat tackar kommunalrådet Péter Kovács i dagarna för sig vilket öppnar upp för att hans ersättare måste ersättas.
Men även på andra sidan makten, i de partier som ikläder sig röd och grön skrud, händer det saker i skuggorna. Inte att företrädare slutar, men att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet öppnar upp för ett närmare samarbete sinsemellan.

I början på februari träffades företrädare för ett första möte för att diskutera hur oppositionen kan stärkas.
– Nästan inga av de motioner vi har skrivit har gått igenom, säger oppositionsrådet Lennart Nilsson (S) när han beskriver oppositionsläget.
– Nu provtrycker vi systemet, säger han.
Blir det mer samarbete mellan de röda och gröna partierna framöver?
– Ja, det hoppas jag. Efter valet (2018) hoppas jag på en positionsförändring och jag är öppen för samarbete. Vi har sagt att vi kanske kan ta några steg närmare varandra, men det kommer bli svårt i vissa fall, säger han och refererar till att partierna trots allt har olika uppfattningar i somliga frågor.
Lennart Nilsson menar att det är viktigt att visa att man kan samarbeta för att visa väljarna att man är ett trovärdigt alternativ till makten redan imorgon, som han uttrycker det.
Han återkommer under samtalet till vikten av att uppträda gemensamt, ordningssamt och ansvarsfullt, och pekar på att den borgerliga sidan oftast lyckats visa upp en enad fasa i de flesta frågor utåt sett.
Samtidigt vill han poängtera att det är partiets fullmäktigegrupp som beslutar om hur partiet ska tycka i varje enskild fråga, men på frågan om det kan innebära kompromisser svarar han ja.

"Vi har diskuterat hur vi kan stärka oppositionen"

Göran Lock, en av två språkrör för Miljöpartiet, säger att ett samarbete kan resultera i gemensamma motioner och insändare. Men även att ha gemensamma genomgångar inför framtida beslut.
– Vi har diskuterat hur vi kan stärka oppositionen. Är vi överens i en fråga så väger den tyngre om hela oppositionen driver och står bakom den, förklarar han.
Mp verkar dock inte vara lika öppna för kompromisser som Socialdemokraterna.
– Miljöpartiet vill vara den tredje kraften och stå utanför blockpolitiken. Så fort man deltar i blockpolitiken tvingas man göra väldiga kompromisser, säger han och fortsätter:
– Man kan tvingas stödja saker man inte vill stödja. Vi är också öppna för att samarbeta med alliansen i vissa frågor, säger språkröret.
– Men som sagt, som oppositionsparti har vi inget emot att driva frågor ihop med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna där det finns en samsyn, men det innebär inte heller att vi i alla lägen stödjer deras politik, menar han.
Vänsterpartiets gruppledare Emma Wennerholm menar att ett samarbete skulle kunna gynna såväl det egna partiet, de två andra men även väljarna.
– Om vi tycker lika i en fråga kan vi lika gärna samarbeta, säger hon.

Göran Locks Miljöpartiet kan tänka sig samarbeta med båda de röda partierna men också med alliansen. Men han ser stora fördelar med att stärka oppositionen.

Göran Locks Miljöpartiet kan tänka sig samarbeta med båda de röda partierna men också med alliansen. Men han ser stora fördelar med att stärka oppositionen.

Oppositionspartier vill åter gå med i spårförening

Ett av de första exemplen på samarbetet mellan de röda och gröna partierna är en gemensam motion om spårbunden trafik., som lokaltidningen.se skrev om redan i förra veckan.
Partierna motionerar om att Höganäs åter bör bli medlemmar i föreningen Spårvagnsstäderna, som bland annat utgörs av kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. I föreningen diskuteras framtida spårsatsningar i svenska städer.  Sträckan mellan Höganäs och Helsingborg är i dag en av Skånes mest pendlartäta sträckor, och resandet beräknas öka med åren.  Att satsa på spårbunden trafik på sträckan skulle vara bra för miljön men även vara ett kapacitetsstarkt alternativ, menar partierna.
– Man kan koppla på hur många vagnar som helst på ett tåg. Dessutom kan man köra gods på rälsen också, och lyfta bort en hel del lastbilar från vägarna, menar Göran Lock (Mp).
Att bli medlem ?i föreningen löser per automatik inga trafiklösningar, men Göran Lock menar att det är i detta sammanhanget som frågorna diskuteras. Dessutom finns det nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd från staten i hållbara transporter.
Nyligen ingick Helsingborg och Lund avtal med staten i trafikfrågor som ger betydande miljoner till kommunkassorna, pengar som kan läggas på trafikinvesteringar i utbyte mot att kommunerna ordnar fram ett visst antal bostäder.
– Det vore idiotiskt om vi inte är med och slåss om de miljonerna, fortsätter miljöpartisten. 
Alternativet med superbussar till och från Höganäs har också diskuterats, men något beslut har ännu inte tagits. Partierna säger sig vara öppna för olika alternativ.
– Det är nog klokt att inte hoppa på första bästa tåg. Att satsa på superbussar eller rälsbunden trafik är frågan, menar Lennart Nilsson (S). Men att spårvägstrafik vore ett bra alternativ är de tre partierna överens om och de vill skynda på diskussionerna och utredningar.

Emma Wennerholm från Vänsterpartiet.

Emma Wennerholm från Vänsterpartiet.

Superbussar ligger närmare i tiden än spårbunden trafik

Kommunen ?har varit medlem i föreningen men hoppade av 2014. Kostnaden på 50 000 kronor årligen känns onödig då det är oklart hur det blir med spårbunden trafik i Höganäs, anser Ulf Molin (C), i den styrande majoriteten.
– Vi har sagt att vi vill ha en kapacitetsstark kollektivtrafik, mer än så har vi egentligen inte preciserat, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande som berättar att kommunledningen har tittat på ett spårbundet alternativ som används i Tyskland.
– Det är någon form av spårbunden trafik som går sakta inne i tätorten men sedan växlar upp och går fortare mellan orterna, säger Ulf Molin.

Även om inget beslut ännu tagits angående superbussar, ligger det alternativet ändå närmast till hands jämfört med spårtrafik.
– Ett alternativ är att bygga bussfiler på 111:an. Då hade superbussar kunnat börja köra innan 2020.

Publicerad 24 February 2017 16:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag