I temat framtiden ryms även tolkningar på temat relationer.

I temat framtiden ryms även tolkningar på temat relationer.

Bred framtidstolkning i undomars gatunamn

Av
Oskar Elfving Söderström

Höganäs. När Höganäs kommun behövde förslag på gatunamn i den nya stadsdelen tog man hjälp av den yngre generationen. Nu ska mellan 15 och 20 av de omkring 300 förslagen väljas ut.
Det jobbas för fullt med planeringen av den nya stadsdelen som ska växa fram de sydöstra delarna av Höganäs. En del i det arbetet är att se till att alla nya gator får namn.
För att hylla barnkonventionen valde Höganäs kommun att låta barn och ungdomar vara med och påverka.
– Det är kanske inte alltid som samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att jobba med barnkonventionen men här såg vi en möjlighet, säger lantmäteriingenjör Linda Adler.
Under hösten har därför ett antal skolor i kommunen fått vara med och jobba fram förslag på gatunamn.
– Vi har varit ute och haft workshops sedan har eleverna fått redovisa inför oss och presentera sina förslag, säger Linda Adler.
Sedan har tjänstemän på kommunen sorterat ut förslag som följer lagar och regler om god ortsnamnssed och håller sig inom temat framtiden. Ett tema som tillåtit ganska fri tolkning så länge eleverna har en bra motivering.
– Det har varit en del på temat teknik och rymd. Men också miljöfrågor och många bra förslag om jämställdhetsfrågor och relationer, säger Linda Adler

Publicerad 13 March 2017 12:00