Insänt:

"Socialtjänst handlar inte om affärer"

INSÄNT. Socialpolitiken ska sätta människan i centrum. Det är människors behov och förutsättningar som ska vara vägledande för ett långsiktigt och hållbart välfärdssamhälle.
På senare tid har affärsverksamhet och bolagisering aktualiserats i den kommunala socialtjänsten. Senaste exemplet är från Höganäs kommun, där den moderatledda kommunledningen tagit initiativ i denna riktning. Tidigare har liknande initiativ tagits i Sollentuna, Stockholms län.
Tanken är att ett så kallat omsorgsbolag bildas. Socialchefen utses till vd. En bolagsstyrelse bildas med socialnämndens ordförande som bolagsordförande. I debatten lyfts fram spekulativa åtgärder kring momshantering, något som torde vara främmande i en kommunal välfärdstjänst.
Det drivande motivet bakom tycks vara att man önskar driva verksamheten i bolagsform och på så sätt göra momsvinst på upplägget.
Eller handlar det kanske mera om rent ideologiska skäl? Marknadens drivkraft om vinst går före människans behov. Ett omsorgsbolag kan också ses som ett steg mot privatiserad omsorg.
Efter bolagsbilden är steget heller inte långt till utförsäljningar, privatiseringar av delar eller hela verksamheter. Istället för överväganden kring enskilda människors behov läggs in parametrar som handlar om affärsmässiga bedömningar för köp- eller säljbeslut.
I slutändan är det just människor – ofta i starkt behov av samhällets stöd - som blir de närmast berörda av detta marknadsmässiga försök. Kostnaderna står skattebetalarna gemensamt för. Man kan fråga sig vad utgångspunkterna därmed blir för de som är satta att styra och leda bolag av denna art. Sätts enskilda människors behov i centrum eller är det, som bolagsordningar utgår ifrån, i första hand bolagets bästa som är utgångspunkten för verksamheten.
Vi ser riskerna som ytterst stora att affärsmässiga överväganden kommer att drabba enskilda människor i behov av samhällets stöd och vill därför motverka denna utveckling.
Lennart Nilsson (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf i Höganäs kommun 
Niklas Karlsson (S)
Riksdagsledamot, Finansutskottet
Landskrona
Per-Arne Håkansson (S)
Riksdagsledamot, Näringsutskottet,
Åstorp

Publicerad 29 March 2017 09:02

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag