Strider för bättre tillgänglighet på sportcenter

"Vi har kämpa i flera år för att få p-platser närmare entrén"

HÖGANÄS. ?För långa avstånd från parkeringen till entrén och bättre möjligheter till omklädning. Turerna för att öka tillgängligheten vid sportcenter fortsätter. 

Såväl lokala pensionärsföreningar som DHR har i olika omgångar varit i kontakt med Höganäs kommun i frågan om att förbättra tillgängligheten på platsen. Saken har även varit uppe och diskuterats på Kommunala Funktionshinderrådet.
En av sakerna som har lyfts är att de parkeringsplatser som är till för personer med funktionsnedsättning ligger för långt ifrån entrén till sportcenter.
En av de som stridit för bättre förutsättningar är Siw Persson från SPF Seniorerna Höganäs. Nyss uppvaktade hon kommunen igen i frågan, nu som privatperson, i ett brev som skrevs ihop med Gunilla Lindgren.
– Det är inte riktigt klokt. Det är tragiskt, vi har kämpat i flera år med att få p-platser närmare entrén och multibassängen. Det finns många som till exempel har drabbats av stroke som har svårt att gå så långt.
Hon får medhåll av ?Bengt Silfverstrand som representerar DHR Höganäs. Även han tycker att det är för långt att gå för de berörda. 
– Det finns många konkreta exempel på när enskilda har drabbats av detta, menar han och säger att det viktigaste är att lyssna till vilka svårigheter de berörda upplever i vardagen, anser han.
Detta har kommunen gjort i andra ärenden, som exempelvis på Vikenskolan, med mycket gott resultat, anser Bengt Silfverstrand.
– Reglerna täcker inte alltid in vilka hinder som finns.
 
 

Foto: Joel Winqvist

Foto: Joel Winqvist

"Man har inte kommit till skott"

Parterna som driver ?frågan har gett förslag om att anordna nya p-platser för funktionshindrade på en gräsyta omkring åtta meter ifrån en sidoingång, som skulle ge kortare gångavstånd för de berörda.
– Vi har ju en fantastisk multibassäng som ska kunna användas ordentligt bara folk orkar ta sig dit, menar Siw Persson, som berättar att kommunen har lovat att titta på saken.
– Och man får ha respekt för att det kan fordras en planändring, menar hon.
Däremot har antalet ?p-platser utökats med åren.
– Jo, det är fler platser nu, men det är gångavståndet som är det stora problemet, menar Bengt Silfverstrand som menar att man har kommit en bit på vägen i och med att kommunen visar förståelse och lyssnar.
– Men man har inte kommit till skott, säger han.
Bättre möjligheter ?till omklädning nära multibassägen har också framförts.
– Det finns konkreta förutsättningar för att lösa det, menar Siw Persson som tror att det skulle gynna kommunen ekonomiskt om fler kommer till för att använda anläggningen.
– Ju mer folk kan röra på sig desto mer pengar skulle kommunen spara, säger hon.

Publicerad 13 April 2017 15:30

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag