Träflisor gör det svårt för rullstolsburna att komma fram

DHR Höganäs vill se åtgärder på populär led

HÖGANÄS. DHR Höganäsavdelning har skrivit brev till kommunen i vilket de påtalar problematiken med utplacerade träflisor på stigen vid Ärtan och Bönan. Avdelningen menar att framkomligheten för rullstolsburna praktiskt taget är obefintlig. 

”Trots att var och en av två rullstolsburna ledsagades av två personer fastnade hjulen i den grova träflisen”, skriver avdelningens ordförande Bengt Silfverstrand i ett mejl till Lokaltidningen.
Enligt honom har kommunen meddelat föreningen att åtgärder går att vidta först efter sommaren, men att man förstår problematiken.
Detta reagerar Bengt Silfverstrand på.
”Om detta verkligen är kommunens mening blir ju konsekvensen att området inte är tillgängligt för rullstolsburna, rollatoranvändare, barnfamiljer med barnvagnar med flera under större delen av sommaren.  Detta är en klar diskriminering av många kommuninvånare och står i klar motsättning till kommunens ”Plan för tillgänglighet och delaktighet””, skriver han.

Bengt Silfverstrand skriver också att kommunstyrelseordförande Peter Schölander (M) ringt upp och pratat med honom, då brevet även skickades till kommunalrådet.
Enligt Silfverstrand lovade Peter Schölander (M) att påskynda bortforsling av den utlagda grova träflis som gjort framkomsten för rullstolsburna med flera funktionshindrade i naturområdet praktiskt taget omöjlig, menar han.
I skrivande stund ligger träflisen kvar.

Publicerad 03 July 2017 12:46

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag