Ryttarföreningens Lars Sandström och Folke Straube (till höger på bilden) utanför ett av anläggningens två fullstora ridhus. ?Foto: Joel Winqvist

Ryttarföreningens Lars Sandström och Folke Straube (till höger på bilden) utanför ett av anläggningens två fullstora ridhus. ?Foto: Joel Winqvist

Höganäs vill bli först i landet med satsning på hästcenter

Ska samla alla aktiva och olika discipliner

KULLABYGDEN. ?Ett hästcenter, unikt i sitt slag i Sverige, kan komma att se dagens ljus i ett framtida Kullabygden.

I dag är hästsporten en av de sporter i landet som har flest medlemmar. Även i Kullabygden beskrivs intresset som stort med många aktiva barn, unga och vuxna inom skilda discipliner.

De inblandade är dock överens om att det finns ett stort behov av att samla de aktiva, bland alla discipliner, då merparten utövar sporten på enskilda gårdar och i mindre verksamheter.

Nu har kommunen gemensamt med bygdens ridföreningar och företagare inom hästnäringen, tagit initiativ till ett projekt för att utveckla hästsporten inom kommungränsen.

I vintras träffade Höganäs kommun representanter för olika föreningar inom hästsporten för ett möte.

– Det blev så bra energi och det visade sig att det fanns en hög ambitionsnivå. Alla hade en gemensam målbild, berättar Anneli Sjöborg, chef på kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

De inblandade ?hoppas kunna få hjälp med offentliga medel genom Leader för att göra en ordentlig studie för att ta fram underlag för satsningen. Hur mycket pengar lär avgöras i oktober.

Blir satsningen av skulle den innebära det första i sitt slag i Sverige; kommunens kartläggning har visat att det idag inte finns något hästcenter i landet som samlar alla raser och discipliner på samma plats. Och apropå plats: planen är att centret ska ligga på Kullabygdens Ryttarförenings anläggning i Äsperöd, som dock skulle behöva byggas om.

– Vi har ju en gigantisk anläggning, med två fullstora ridhus och stora gräs- och grusytor. Det är synd att den inte används mer, säger Folke Straube, ordförande i föreningen.

Ryttarföreningens Lars Sandström och Folke Straube (till höger på bilden) i ett av klubbens ridhus. ?

Ryttarföreningens Lars Sandström och Folke Straube (till höger på bilden) i ett av klubbens ridhus. ?

"Vi vill samla allt på samma ställe"

Föreningen står ?som projektägare för förstudien. Tidigare ägde föreningens medlemmar anläggningen genom en andelsägd förening. Det ledde till att det mestadels blev medlemmarna själva som använde lokalerna. Men förra året beslutade medlemmarna att ge bort sina andelar till Kullabygdens Ryttarförening, andelsföreningen lades ner och nu äger alltså Ryttarföreningen anläggningen. 

– Nu vill vi öppna upp oss för andra klubbar. Vi vill känna gemenskapen och ha ”snacket” här, säger Folke Straube och utvecklar:

– Det skulle vara jätteroligt om vi kunde kombinera alla hästrelaterade sporter här. I dag är alla för sig. Vi vill samla allt på samma ställe, förklarar han.

Hästcenter

De inblandade ser flera fördelar med ett hästcenter:
Viktigt utbyte av erfarenheter mellan aktiva och föreningar, att kunna locka nya målgrupper, höja kunskapsnivåerna, utveckla talanger, anordna större tävlingar, få en säkrare trafik, locka fler turister och att fler ska flytta hit och fler företagsetableringar i kommunen med mera.

Publicerad 07 September 2017 16:06