Pia Möller, utbildningsnämndens ordförande, Peter Schölander samt Anders Ståhl (samtliga moderater). Foto: Joel Winqvist

Pia Möller, utbildningsnämndens ordförande, Peter Schölander samt Anders Ståhl (samtliga moderater). Foto: Joel Winqvist

Nya bud:

Ingen flytt för Kullagymnasiet och Bruksskolan

Skolrockad inte längre aktuell, menar styrande politiker

HÖGANÄS. Förslaget om en rockad mellan Bruksskolan och Kullagymnasiet slopas. Nya förutsättningar innebär att det inte vore ekonomiskt försvarbart att genomföra en flytt, anser styrande politiker.

– Varken en flytt av Bruksskolan eller Kullagymnasiet är aktuell i dagsläget, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet gavs på en presskonferens under fredagen.

Förslaget om att ?Bruksskolan och Kullagymnasiet skulle byta lokaler med varandra har varit uppe på tapeten ett tag. Planen hör samman med utredningen av ett framtida kulturhus/bibliotek som kan komma att byggas ungefär mellan Bruksskolan och stadshuset inne i Höganäs.

Detta förslag har en längre tid varit politikernas huvudspår i arbetet med hur framtidens skol- respektive kulturverksamhet i tätorten ska se ut. Några av fördelarna i förslaget var att det fanns vinster att göra rent skollokalmässigt. Men också att det skulle ge city ett lyft att få in gymnasieungdomar närmare tätorten.

– Det blir ett lyft för Köpmansgatan/Storgatan, sa Anders Ståhl i en tidigare artikel i Lokaltidningen.

En av fördelarna med att flytta Bruksskolan till Kullagymnasiet ansågs också vara att man då skulle slippa bygga en ny grundskola. Men nu har förutsättningarna ändrats.  En ny skolstrukturplan som blev klar i våras visar nämligen på förändrade skolbehov i framtiden.

– Den visar att innan 2030 kommer vi att behöva bygga en ny grundskola i alla fall. Och då faller lite av grundförutsättningarna för det uppdraget som gavs, säger Peter Schölander.

Ingen skolrockad ?alltså.

– Det blir väldigt stora merkostnader om vi flyttar på skolorna jämfört med om vi har skolorna kvar som de är i dag och bygger ett nytt kulturhus. Det skulle bli 250 miljoner kronor dyrare, säger Anders Ståhl (M), kultur– och fritidsutskottets ordförande.

– Och det vore inte försvarbart, fyller Peter Schölander i.  

Även trafiksituationen spelade in. En flytt av grundskoleelever till dagens Kullagymnasium skulle kräva en hel del dyra ombyggnationer för att anpassa trafiken för skolskjuts och annat.

– Och frågan är om man hade kunnat göra det bra, menar Pia Möller (M), utbildningsnämndens ordförande. 

Nu ska skolbehoven ?och kulturhusbehovet utredas vidare. Men inte tillsammans utan var för sig.

– I dagsläget skiljer vi projekten åt, menar Schölander.

Huvudspåret är dock fortfarande att bygga ett nytt kulturhus i tätorten.

Tidigare har upprörda föräldrar reagerat på hur det skulle fungera rent praktiskt om grundskolebarn skulle behöva ta sig längs med och över den vältrafikerade 111:an till Kullagymnasiet. Har kritiken spelat in i beslutet att slopa förslaget om en skolrockad? Enligt Pia Möller är det skolbehoven som gett det här beslutet, inte kritiken i sig.

Peter Schölander fyller i:

- Det är ju alltid en totalbild. Nu ser vi med kostnaderna som skulle bli att det går inte. Men jag menar, hade det varit klang och jubel och folk hade stått och viftat med flaggor här nere för att vi skulle flytta skolor så hade vi kanske tänkt annorlunda. Men allt är en helhetsbild, men den utlösande faktorn är ju kostnader, säger kommunalrådet som fortsätter:

- Jag tror att i slutändan kommer vi stå här med bra skolor och jättefint bibliotek/kulturhus. Jag tror att detta var ett klokt beslut, vilket jag är glad över, anser Peter Schölander.

LÄS MER:

"Nytt kulturhus ska lyfta stadskärna"

Publicerad 15 September 2017 13:05