Ulf Molin och Anna Malin Tibe, verksamhetschef på centret. Foto: Joel Winqvist

Ulf Molin och Anna Malin Tibe, verksamhetschef på centret. Foto: Joel Winqvist

Keramiskt center kan stanna på outletområdet

Att stanna eller flytta till Finkeramiska är alternativen

HÖGANÄS. ?Keramiskt center har det tufft ekonomiskt och ledningen har tidigare flaggat för en flytt till Finkeramiska. Men det kan sluta med att man stannar kvar i de nuvarande lokalerna på outletområdet. 

Ingenting är påskrivet, men under en period har huvudspåret för Keramiskt center varit att flytta till Finkeramiskas gamla lokaler. Verksamheten har problem med ekonomin och är beroende av bidrag från kommunen. 1,3 miljoner kronor gick man back med i fjol, inklusive avskrivningar.

- Vi ska komma ner i balans. Vi behöver få ner hyreskostnaderna och öka intäkterna och få till mer försäljning i butiken, kunna anordna fler kurser och få in mer kursavgifter, säger Ulf Molin (C) som är ordförande i styrelsen för Keramiskt centers stiftelse.

Han har sett vikande besökstal under åren.

För att dra en jämförelse så hade området, alltså inte bara Keramiskt center utan hela outletområdet, ungefär 400 000 besökare under fjolåret. Det kan jämföras med en miljon besökare år 2010.

Bättre hyror och ökade möjligheter att utveckla verksamheten har ansetts vara några av vinsterna med en flytt. Det är antikprofilen Joachim Bengtsson som ihop med Martin Engert har köpt Finkeramiska och Blå hallen av kommunen.Men det dröjer ?innan de nya ägarna kommer till. En anledning är att bouleföreningen Mataki sitter på ett hyrekontrakt i Blå hallen som sträcker sig till siste december i år.

– Projektet har blivit åtminstone 1,5 år försenat, säger Ulf Molin.

Det innebär att det skulle dröja innan Keramiskt center skulle kunna flytta in i Finkeramiska, om man bestämmer sig för att göra det. Risken är också att man flyttar in på en byggarbetsplats.

– Den risken är vi inte intresserade av att ta, säger Ulf Molin.

Det verkar också ?som att förutsättningarna har ändrats en smula på outletområdet. I somras köpte Jefast, kommunens största privata fastighetsbolag, de lokaler som  Keramiskt center håller till i.

– De vill satsa på att utveckla området. Och vi räknar med att kunna få en lägre hyrekostnad här, säger Ulf Molin som snabbt tillägger:

– Men de har kanske en annan syn på det, säger han.

Nya ägare gör också att det nu finns nya möjligheter att utveckla verksamheten i de befintliga lokalerna.

Till exempel finns planer på en ugnspark utomhus. Något som till exempel kan locka fler besökare.

Men detta ska vara möjligt även på Finkeramiska och än är inget beslut fattat om huruvida man ska stanna kvar eller flytta. Ulf Molin vill inte svara på vartåt det barkar utan man ska nu analysera de båda alternativen och sedan ta ett beslut.

– Jag tror vi kommer fatta ett beslut inom två månader, säger Ulf Molin.

Lokaltidningen söker företrädare för Jefast för en kommentar.

 

Publicerad 18 September 2017 15:37