Anders Ståhl (M) på bild med Anneli Sjöborg, som är kultur- och fritidsförvaltningens chef i Höganäs. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Anders Ståhl (M) på bild med Anneli Sjöborg, som är kultur- och fritidsförvaltningens chef i Höganäs. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Då måste nytt kulturhus stå färdigt

Kultur- och fritidsutskottet anger deadline i ny skrivelse

HÖGANÄS. ??Som Lokaltidningen har berättat om tidigare har huvudspåret för ett nytt kulturhus tidigare varit att bygga det i närheten av Bruksskolan inom ramen för en helhetslöning som bland annat skulle innebära en rockad mellan Kullagymnasiet och Bruksskolan. Men i mitten på september satte styrgruppen för kulturhusutredningen ner foten och konstaterade att en sådan lösning skulle bli alltför kostsam.

Nu föreslår kultur- och fritidsutskottet att man ska fortsätta jobba vidare med utredningen ”En plats för kulturen”.

– Vi vill att uppdraget ska innehålla placering, investeringskostnad, driftskostnad och en tidsaspekt för när biblioteket/kulturhuset beräknas kunna tas i bruk, säger Anders Ståhl (M), ordförande i kultur- och fritidsutskottet till Höganäs kommuns hemsida.

I en skrivelse från utskottet konstateras att från och med år 2021 kan inte de befintliga lokalerna på Köpmansgatan tillgodose de behov som det framtida Höganäs kräver.

”Platsbrist, dålig ventilation, ”döda ytor” och fler invånare gör att huvudbiblioteket inte kan utvecklas i nuvarande lokaler”, går det bland annat att läsa i skrivelsen. 

LÄS MER:

"Ingen flytt för Kullagymnasiet och Bruksskolan"

Publicerad 26 October 2017 11:15