Bostadsrätter sålde dåligt – blir hyreslägenheter istället

Kan börja byggas på Sågcronaområdet till våren

HÖGANÄS. Byggherren ville sälja bostadsrätter på Sågcronaområdet. Men intresset för att köpa har varit svalt och nu har man kommit överens med kommunen om att bygga dem som hyresrätter istället.

Det handlar om 18 stycken kedjehus som företaget GBJ Bostadsutveckling AB planerade att bygga med upplåtelseformen bostadsrätt på Sågcronaområdet.

– Vi lyckades inte hitta tillräckligt många som ville köpa för att kunna börja bygga projektet, säger företagets vd Johan Sahlén. 

Med anledning av ?detta har ett tilläggsavtal mellan företaget och kommunen tagits fram, som bland annat innebär att man bygger hyresrätter istället och att priset för markköpet anpassas till ett hyresrättsprojekt. Fullmäktige gav nyligen avtalet tummen upp.

– Vi tror att det ska funka bättre med hyresrätter, fortsätter Johan Sahlén.

Inte kommunchef Herman Crespin emot.

– Vi har gjort bedömningen att den bostadsformen behövs, säger han.

Han får medhåll ?av företrädare från Moderaterna och Miljöpartiet.

- Hyresrätt är en bra boendeform, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh (M) som ser behovet av fler hyresrätter i Höganäs.  Inte minst eftersom han upplever det som att en hel del yngre människor i dag har svårt att spara ihop till kontantinsatsen som krävs för ett bostadsrättsköp.

Göran Lock, Miljöpartiets ena språkrör:

– Jag får signaler från mina väljare om att de vill att man bygger fler billiga hyresrättert i Höganäs, säger han och tror att det är ett bra sätt för pendlingskommunen Höganäs att locka hit fler unga.

De nya lägenheterna på Sågcrona planeras nu att börja byggas till våren för att sedan stå inflyttningsklara hösten 2019, berättar Johan Sahlén.  Det beräknas bli ett 30-tal hyresrätter, mestadels tre- och fyrrumslägenheter.

– Det blir flerfamiljshus på två våningar. Tre huskroppar totalt, förklarar vd:n som också är tydlig med att trycket på fler bostäder i Höganäs är högt.

- Vi tror på en stark efterfrågan på bostäder i Höganäs framöver, menar han.

Göran Lock menar att kommunen å ena sidan har ansvar för att göra fördelaktiga affärer för höganäsarna, exempelvis när kommunal mark säljs för bostadsändamål. Å andra sidan har man ett långsiktigt ansvar för samhällsnyttan. Där ingår bland annat att se till att det finns tillräckligt utbud av hyresrätter.

Göran Lock menar att kommunen å ena sidan har ansvar för att göra fördelaktiga affärer för höganäsarna, exempelvis när kommunal mark säljs för bostadsändamål. Å andra sidan har man ett långsiktigt ansvar för samhällsnyttan. Där ingår bland annat att se till att det finns tillräckligt utbud av hyresrätter. "Det gäller för kommunen att inte vara så kortsiktig", säger han. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

"Gäller att inte vara så kortsiktig"

Varken Wingårdh ?eller Lock tror att detta enskilda fallet signalerar om att det byggs för mycket bostadsrätter i Höganäs.

– Nej, det tror jag inte. Men just nu är marknaden sådan att det har varit svårt för potentiella köpare att spara ihop till den kontantinsats som krävs, menar Gustaf Wingårdh.

Intresset för att köpa sig en bostadsrätt i Höganäs kan dock variera beroende på läget, poängterar Herman Crespin.

Han jämför med hur försäljningen av bostadsrätter i Folkparksområdet, som bebyggs i detta nu, har gått.

- Där har vi inte haft några problem med att sälja bostadsrätter, säger han.

Behovet av hyresrätter är fortsatt stort och det är viktigt att kommunen tänker långsiktigt vid markförsäljningar och inte stirrar sig blind på att man får mer pengar vid den enskilda försäljningen när man säljer för bostadsrättsändamål, betonar Göran Lock.

– Det gäller för kommunen att inte vara så kortsiktig, säger han.

Nya bostäder byggs

Höganäs växer så det knakar och inflyttningen gör att invånarantalet växer. Det innebär också stort behov av att bygga fler bostäder. Mellan 2016 och 2020 planeras 1700 nya bostäder byggas. Fördelningen mellan bostäder i småhus och i flerbostadshus är relativt jämn.

Källa: Översiktsplan 2030, Höganäs kommun

Publicerad 07 November 2017 08:00