Fortkörning och inbrott oroar höganäsare mest

Polinsens nya trygghetsmätning presenterad

HÖGANÄS. Fortkörning på gatan där man bor och den ständiga inbrottsrisken. Två saker som oroar höganäsare mest, visar en trygghetsmätning som polisen har gjort. Resultatet visar också att invånarna i högre grad än tidigare anser att lokalpolisen bryr sig om de lokala problem som finns i kommunen.

Det var i september och oktober månad i år som undersökningen gjordes. Kommunpolis Ola Tufvesson konstaterar att det rent siffermässigt inte är någon större skillnad mot föregående mätning. Två tydliga orosmoln för höganäsarna är dels problematiken kring fortkörning, och dels risken för inbrott, förklarar han.

– Fortkörning i kvarteret där man bor irriterar, konstaterar han.

För ett och ett halvt år sedan sköljde en form av inbrottsvåg över bygden. Men sedan dess har mängden inbrott minskat ganska så drastiskt. Att oron för inbrott fortfarande är närvarande hos en hel del Kullabor tror kommunpolisen beror på att man inte känner av de uteblivna brotten på samma sätt som de som verkligen sker. Med andra ord finns det som har hänt tidigare tydligt kvar i minnet och det tar längre tid innan det försvinner, menar han.

En sak som sticker ut litegrann i mätningen är den fråga som rör hur invånarna uppfattar hur lokalpolisen bryr sig om och vill åtgärda de lokala problem som finns i Höganäs.

– Där ser vi en märkbar förbättring jämfört med fjolårets mätning, konstaterar Ola Tufvesson.

Han ser några olika förklaringar till resultatet; ett är att polisens omorganisation i Höganäs mer har satt sig. Ett annat som är en följd av förändringen: introduceringen av de två områdespoliser som finns i Höganäs och att det arbete som de gjort hittills i bygden har gett effekt och fått genomslag.

Han lyfter också fram det samverkansarbete som sker med Höganäs kommun inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet.

Kan du ge ett exempel på hur du menar att ni har lyckats med er samverkan?

– Om jag ska lyfta något mer omfattande så är det grundskolans skolavslutnnig i år där vi satsade på ett stort event, Summer kick. Historiskt har det varit en hel del fylleri och stökigheter i samband med skolavslutningar, säger Ola Tufvesson och förklarar att man försökte få till ett positivt evenemang på sportcenter på kvällen. Något man också lyckades med.

– Det renderade i att det knappt blev något bekymmer alls, menar kommunpolisen.

Generellt har polisen i stora delar av landet gått ut och varnat för så kallade åldringsbrott, att förbrytare försökt att lura äldre i deras hem exempelvis. Ola Tufvesson menar att det inte förekommit i Höganäs, men att det ändå är väl värt att vara observant.

– Det har skett i Båstad och Ängelholm, så det har ändå skett inpå knutarna. Så det är väl värt att påminna folk om att vara vaksamma, säger han.

Genom Höganäs kommun ser polisen till så att hemtjänsten informerar äldre om riskerna och hur man ska tänka om okända människor knackar på dörren, exempelvis, berättar han.

Publicerad 01 December 2017 14:38

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag