Kommunen: "Måste vara restriktiva med biltrafik där"

Ansvariga kommenterar kritiken om tillgänglighet på sportcenter

HÖGANÄS. Flera rehabpatienter har hoppat av sin simträning eftersom de upplever att det är för långt att gå från parkeringen till multibassängen. Frågar man kommunalrådet Ulf Molin (C) så svarar han att tillgängligheten är god.

– Det är inte klokt. De kan inte ta sig hit, säger Pernilla Ahlström som driver rehabiliteringsträning via sitt företag Bra flyt. Hon hyr in sig på sportcentret där hon bedriver simpass. Flera av hennes patienter i behov av rehabilitering har hoppat av simträningen på grund av att de upplever det som för jobbigt att ta sig från handikapplatserna till simbassängen.

John Nielsen, fastighetschef på teknik- och fastighetsförvaltningen, känner igen invändningarna.

– Det vi har gjort är att vi har tillfört fem nya p-platser för rörelsehindrade på senare tid, sedan diskussionen kom upp, säger han och menar att kommunen har gjort så gott man har kunnat utifrån rådande förutsättningar.

– Vi kan inte göra hur som helst där, säger han och beskriver området som en plats med mycket rörelse från gående och cyklister.

– Vi vill inte ha bilar nära gångstråket, menar han och får medhåll av kommunalråd Ulf Molin.

– Det är mycket skolbarn som rör sig där. Vi måste vara restriktiva med biltrafiken där, säger politikern, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.

John Nielsen säger att avståndet från somliga p-platser för funktionsnedsatta till sportcenter möjligen överstiger Boverkets krav på maximalt 25 meter, men att det ligger inom felmarginalen.

– Det är så liten skillnad att det kan vi acceptera, anser fastighetschefen.

Ulf Molin är i dagsläget nöjd med tillgängligheten och refererar till att det i dag finns tio p-platser för funktionsnedsatta vid centret.

– För närvarande bedömmer jag tillgängligheten som god, säger han.

Möjligen skulle fler p-platser kunna tillkomma i det längre perspektivet, i fall en väg på baksidan ska byggas. Men det är i ett längre perspektiv, betonar han.

I vår större artikel undrade Pernilla Ahlström varför hon inte har fått information om att de tre handikapplatser som finns på baksidan av anläggningen, finns att tillgå för hennes patienter.

Platserna ligger vid personalingången men de tre har personalen ingen användning för, berättar Emma Nilsson som är Höganäs sportcenters verksamhetschef.

– Det är ingen information vi har gått ut med. Vi har informerat när folk har frågat, säger hon.

Just ingången på baksidan är låst och för att någon ska kunna ta sig in den vägen krävs det att personal kommer och öppnar.

Att informationen inte har nått alla upplevs av en del som orättvist. Hur tänker du kring det?

– Nej det tycker jag inte utan det är bara att komma och prata med oss om det. Hon (Pernilla Ahlström, reds.anm.) vet mycket väl att det finns parkeringsplatser där. Det spelar ju ingen roll vilken verksamhet det är. Det är ingen skillnad.

Publicerad 04 December 2017 15:21

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag