Kritik mot långa avstånd till badet

Funktionsnedsatta har hoppat av rehabpass

HÖGANÄS. Flertalet rehabpatienter har hoppat av sin simträning på Höganäs sportcenter eftersom de upplever att det är för långt och jobbigt att ta sig från parkeringen till multibassängen.– Det är inte klokt, tycker Pernilla Ahlström som driver rehabverksamhet genom sitt företag Bra flyt.

För få handikapplatser till sportcentret, och att det blir för långt att gå för de rörelsehindrade. Det har varit huvudinvändningarna när frågan om tillgänglighet vid sportcentret har varit uppe på bordet flertalet gånger de senaste åren.

En av de som har drivit frågan är Siw Persson. Hon har i omgångar uppvaktat kommunen, och skickade i februari i år in en skrivelse till kommunen i vilken hon bland annat ifrågasatte avståndet från handikapplatserna till entrén. Hon refererade bland annat till Boverkets regler om att avståndet maximalt får vara 25 meter. Hon fick nyligen svar från kommunalrådet Ulf Molin (C), som är ordförande i Kommunala Pensionärsrådet. I sitt svar anger han bland annat att kommunen har gjort flera nya p-platser för rörelsehindrade och att det finns tillgång till flera p-platser för funktionsnedsatta på baksidan av sportcentret, vid personalingången. Han skriver också att i avvaktan på en långsiktig lösning så fungerar den nuvarande på ett tillfredsställande sätt.

Gunilla Lindgren och Siw Persson (till höger) skickade i början på året in en skrivelse till kommunen, där de påpekade att de ansåg att p-platserna borde vara närmare ingången.

Gunilla Lindgren och Siw Persson (till höger) skickade i början på året in en skrivelse till kommunen, där de påpekade att de ansåg att p-platserna borde vara närmare ingången.

Siw Persson reagerar på svaret. Dels för att kommunalrådet inte kommenterar frågan om Boverkets regler. Men också för att han hänvisar till p-platserna för rörelsehindrade på centrets baksida.

Man kan ju fråga sig vad som är syftet med bassängen

Vi pratar med Pernilla Ahlström, som sedan flera år bedriver rehabverksamhet i sportcentrets multibassäng genom sitt företag Bra flyt. Hon säger sig inte ha informerats om att hennes simkunder har tillgång till p-platserna på baksidan.

– Den informationen borde jag ha fått, anser hon.

Siw Persson anser att kommunen härmed favoriserar den egna kommunala verksamheten framför privata aktörer, genom att inte informera om att platserna finns att tillgå.

– Det är jättebra att den möjligheten finns, men det är allvarligt att man inte talat om för alla de som går och simmar genom Bra flyt att de finns att använda, menar hon.

Chris Bergendorff och Monica Peyron på plats på sportcentret.

Chris Bergendorff och Monica Peyron på plats på sportcentret.

Pernilla Ahlström berättar att allt fler med rehabbehov har valt att hoppa av hennes simpass, eftersom de uppever det som för kämpigt att ta sig fram.

– Det är inte klokt. De kan inte ta sig hit, menar hon och vänder sig mot att personer med krånglande knän och höfter som ordinerats vattenträning som rehabilitering inte orkar fullfölja det deras läkare har rekommenderat.

– Man kan ju fråga sig vad som är syftet med bassängen, säger hon.

Monica Peyron är på plats vid multibassängen när hennes simgrupp genom Bra flyt har säsongsavslutning. Hon har genomgått en knä- och en höftoperation.

– Jag brukar vara här två gånger i veckan. Det betyder allt att komma igång igen, säger hon.

– Men just att ta sig hit var knepigt. Jag tycker de borde ha parkeringsplatserna lite närmare, säger hon.

Ann-Christin Landelius och Britt-Marie Seibel har olika uppfattningar om tillgängligheten till Höganäs sportcenter.

Ann-Christin Landelius och Britt-Marie Seibel har olika uppfattningar om tillgängligheten till Höganäs sportcenter.

Ute i köket förbereder Britt-Marie Seibel lite godsaker till avslutningsfikat.

– Det är en bra bit att gå, tycker jag. Precis mitt emot ingången borde man kunna göra några fler parkeringsplatser, anser hon.

Bredvid står Ann-Christin Landelius och vispar grädde. Hon är av en annan uppfattning.

– Det finns handikapplatser rakt över gatan och det finns alltid plats. Det räcker för mig, menar hon.

LÄS MER:

"Strider för bättre tillgänglighet på sportcenter"

Publicerad 04 December 2017 15:30

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag