Regionbidrag ska lyfta Keramiskt center

Planer på utbyggnad och utbildningsinsatser

HÖGANÄS. Region Skånes kulturnämnd har beslutat att skjuta till 3,5 miljoner kronor till Keramiskt center. Det möjliggör för en utveckling av verkstaden och en utbildningssatsning för att ta fram fler professionella keramiker.

Bidraget har sin utgångspunkt i en ansökan som stiftelsen för Keramiskt center gjorde till regionen ifjol.

Under fredagen offentliggjordes det att ett bidrag på 3,5 miljoner kronor beviljas.

– Vi är väldigt glada för det. Nu kan vi fortsätta utvecklingen av verksamheten. Vi är relativt kända och etablerade, nu blir vi erkända på ett annat sätt, säger Ulf Molin (C), ordförande i stiftelsen för Keramiskt center, till Lokaltidningen.

Enligt Region Skåne innebär det här nu att Keramiskt center får möjlighet att utvecklas till regionalt resurscentra för konst- och kulturproduktion för både professionella och icke-professionella kulturskapare i Skåne.

– Satsningen på Höganäs Keramiskt center går i linje med Region Skånes mål att det ska finnas ett brett kulturutbud i hela Skåne. Centret blir en viktig aktör inom konst- och kulturproduktion i nordvästra Skåne där professionella konstnärer och intresserade barn och vuxna kan mötas i skapandet, säger Maria Ward (S), ordförande, Region Skånes kulturnämnd, i ett pressutskick.

Verksamheten ska utvecklas.

Verksamheten ska utvecklas. Foto: Keramiskt center

Det viktigaste som bidraget medför är enligt Ulf Molin att det blir möjligt att utveckla och förbättra verkstaden, med fler ugnar, bättre ventilation, fler arbetsytor, bättre möjlighet till glasering och så vidare.

– Större kapacitet och fler möjligheter, sammanfattar ordföranden det.

Vi är relativt kända och etablerade, nu blir vi erkända på ett annat sätt

Det innebär också en satsning på att utbilda fler till att bli profesionella keramiker och drejare.

– Det ger förutsättningar för oss att fortsätta värna om det keramiska arvet, säger Molin som berättar att merparten av dagens aktiva keramiker och drejare är ålderstigna.

– Vi ska ta in fler unga krafter. Vi behöver fler, påtalar han.

Diskussioner förs med bland annat Munka Ljungby folkhögskola om en utbildningssatsning. Att bli mer proffsig i sin utbildningsdel har också varit ett krav från regionen.

Det finns även planer på att utveckla en ugnspark utomhus.

Pengarna ska enligt regionen komms centret tillhanda under 2018.

Publicerad 11 December 2017 10:41