Fler invånare vid årsslutet än vad kommunen räknat med

132 personer på pluskontot

HÖGANÄS. Kommunen har en vision om att det ska finnas 27 500 invånare i bygden år 2025. På vägen mot det långsiktiga målet har man satt upp delmål, som också baseras på befolkningsprognoser som görs. När kommunen har gjort upp prognoser över hur invånarantalet ska se ut vid årets slut räknade man med att vara 26 022 personer. Nu visar det sig att man är 26 154 invånare istället, alltså 132 personer fler än vad prognosen lyder.

Det glädjer kommunchefen Herman Crespin.

– Att Höganäs ständigt växer och fortsätter att vara en attraktiv kommun där folk vill bo, verka och leva är ett kvitto på det fina arbete som all personal inom kommunen gör och ett bevis på hur bra vår plats faktiskt är. Nu är vi närmare målet än någonsin – men - här i Höganäs är vi aldrig nöjda förens vi har nått målet och det ska vi göra innan år 2025, säger han i en kommunal skrivelse.

För att nå det långsiktiga målet finns ett antal saker att göra, skriver kommunen i sin skrivelse. Några handlar om att utveckla bygdens besöksnäring, kunna garantera bra äldreomsorg och utbildningsmöjligheter, skapa fler jobb och ett attraktivt näringsliv med fokus på hållbarhet.

Kommunstyrelseordförande Peter Schölander (M) nämner i skrivelsen att det är viktigt att utveckla kommunen samtidigt som man ska behålla småstadscharmen och jobabr för en dynamisk miljö.

– Det ska vara enkelt för invånare och företagare att bo, verka och trivas i vår kommun och vi ska skapa förutsättningar för kreativitet, uttrycker kommunalrådet i skrivelsen.

Publicerad 13 December 2017 10:22