Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar i Höganäs

HÖGANÄS. Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar snabbare i Höganäs kommun jämfört med hur utvecklingen ser ut i de flesta kommuner i Skåne.

Arbetslösheten bland utlandsfödda låg i november på 18,2 procent i Höganäs kommun, motsvarande 284 personer. Det är 2,3 procentenheter högre än motsvarande period förra året. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen.

I förhållande till Skåne län var det en ovanligt hög notering. Sedan 2008 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Höganäs kommun i snitt legat 8,9 procentenheter under länet, men nu är skillnaden 8,2 procentenheter.

I hela Skåne län ökade arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,2 procentenheter till 26,4 procent, jämfört med samma period förra året.

Östra Göinge kommun har just nu den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i Skåne län (57,1 procent), medan Vellinge kommun har den lägsta (11,9 procent).

Publicerad 14 December 2017 09:58