Kommunens IT-säkerhet ses över efter statliga krisen

Bakgrunden är att säkerhetsbrister på nationell nivå uppdagats

HÖGANÄS. Säkerhetsbrister i statliga myndigheters IT-system har uppdagats under året. Det fick till följd att oppositionsrådet i Höganäs Lennart Nilsson (S) väckte frågan om hur det egentligen ser ut i de kommunala systemen.

Det har uppdagats att i ett stort antal digitala system i landet, som bland annat kontrollerar avlopp, fastigheter och infrastruktur, är säkerheten undermålig. Bland annat krävs det inga lösenord för att kontrollera dem.

Under förra veckans fullmäktige togs socialdemokraten Lennart Nilssons undran om hur det ser ut på lokal nivå upp.

– Vi sysslar med samhällsviktig verksamhet och det är hemskt om man kan göra inbrott i dessa, sade han under fullmäktige.

– Det viktiga är att man inte kan ta sig in i systemen, fortsatte Lennart Nilsson.

Vi sysslar med samhällsviktig verksamhet och det är hemskt om man kan göra inbrott i dessa

Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande, svarade bland annat så här på frågan:

– En bra fråga, om än inte så enkel, inledde han och sade att han undersökt saken för att kunna svara på frågan under sammanträdet.

Han förklarade att kommunen använder några av de system som har varit på tapeten i mediereportage under året, och att det är system som kommunen eller dess bolag oftast inte driftar själva, vilket inte gör saken ett dugg bättre, sade han.

– Men vi har haft frågan uppe på kommunens it-rond, berättar han och förklararade vidare att med anledning av Socialdemokraternas fråga har man nu gett kommunchefen och it-ansvariga på Höganäs kommun i uppdrag att tillsammans med leverantörer av tjänsten gå igenom hur det fungerar.

– I de fallen det föreligger några bekymmer utav den sort som har uppdagats ska det åtgärdas, sade Peter Schölander.

Oppositionsrådet var ovanligt nöjd med svaret. Så pass nöjd att han som svar på svaret, utdelade en "muntlig" socialdemokratisk ros till moderaten Peter Schölander.

– Jag är nöjd med svaret och får tacka kommunstyrelsens ordförande, avslutade Lennart Nilsson.

Publicerad 18 December 2017 11:56