Kommunalrådet bemöter skolkritiken

"Inte säker på att en utbyggnad av Brukssskolan är någon bra lösning"

HÖGANÄS.

Miljöpartiet anser att majoriteten har dålig framförhållning i planeringen av framtidens skolor. M-politikern Peter Schölander håller, inte helt oväntat, inte med.

Under fredagen berättar vi om Miljöpartiets kritik mot de styrande i frågan om framtidens skollokaler. Partiet anser, i korta drag, att det saknas tillräcklig framförhållning och långsiktighet i planerandet av framtidens skolytor. Kritiken tar sin utgångspunkt i det beslut som togs i kommunstyrelsen nu i veckan, då det beslutades om att nya paviljonger ska hyras in för att ersätta de gamla paviljonger som utgör en del av Bruksskolan. Dessa har för flera år sedan dömts ut av Arbetsmiljöverket. (Läs mer i intilliggande artikel). De tillfälliga paviljongerna som ska hyras in och beräknas tas i bruk under sommaren ska användas under en period då en permanent, ny C-byggnad ska uppföras. I sommar kommer hälften av den C-byggnad som står på platsen i dag att rivas. Resterande hälft kommer sedan att användas för undervisning tillsammans med de nya, inhyrda paviljongerna uner byggnationstiden.

Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande i Höganäs, är nöjd med att man är på väg att kunna byta ut den utdömda paviljongen i C-huset.

– Den är inte funktionell vare för sig för personalen eller eleverna, säger kommunalrådet.

Bild på den C-byggnad, som utgörs av paviljonger, som måste bytas ut och ska så göras till höstterminen.

Bild på den C-byggnad, som utgörs av paviljonger, som måste bytas ut och ska så göras till höstterminen. Foto: Joel Winqvist

Han är tydlig med att det aktuella fallet som togs upp i kommunstyrelsen nu i tisdags enbart handlade om att få till en lösning på den utdömda paviljongen, och att få dit nya bättre lokaler redan innan hösten.

– Så det har egentligen inte så mycket att göra med antalet elever utan det är en ersättning av lokalen det handlar om. Och det är jätteviktigt, betonar han.

På frågan om hur han ser på Miljöpartiets kritik om bristande beslutsunderlag hänvisar Peter Schölander till en större skolutredning som görs i detta nu som ska visa hur man ska gå vidare med skollokaler i tätorten i framtiden. Med andra ord: det är nu man ska ta fram det underlag som Göran Lock i MP, och flera andra partier, efterlyser.

Vad ser du som den mest troliga permanenta lösningen för Bruksskolan, i dagsläget?

– Nej, det är för tidigt att svara på. Jag är inte säker på att en utbyggnad av den skolan är någon bra lösning. Vi har ju utbyggnadsområden, till exempel i sydöstra Höganäs. När vi bygger ut sydöstra har jag varit väldigt noggrann med att även i detaljplanen ha plats för en ny skola till exempel. Vad kan vi göra med Tornlyckeskolan och hur kan vi använda den? Den får inte heller bli för stor, funderar Peter Schölander som förklarar att det finns flera olika scenarion för skolan. Den kan komma att byggas ut eller så kommer man fram till att andra lösningar visar sig vara bättre.

Redan inför förra sommaren redovisades en ny skolutredning, en så kallad skolstrukturplan. Den visade på att det kommer att finnas ett än större behov av skolplatser i centrala Höganäs i framtiden än vad tidigare prognoser har sagt.

Vi återremitterade det för vi vill få ett bättre underlag innan vi sätter spaden i jorden

I skolstrukturplanen anges behovet av att bygga en ny grundskola, och två nya förskolor, i tätorten. Det har pratats om att den borde byggas i de sydöstra delarna av Höganäs där en helt ny stadsdel ska börja byggas. Kommunstyrelsen har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över skolplanen en gång till, och göra en fördjupad analys för att bättre kunna ta ett beslut om hur man ska gå tillväga i framtiden.

– Vi fick ju från utbildningsnämnden en propå om att bygga en ny grundskola och två nya förskolor i centralorten, men vi återremitterade det för att vi vill få ett bättre underlag innan vi sätter spaden i jorden, berättar kommunalrådet.

Ni anklagas för dålig framförhållning i de här frågorna. Hur ser du på den kritiken?

– Nej, jag håller inte med om det. Det här som handlar om elevantal och sådana saker är enormt svårt att ta ställning till. Om stan växer så händer olika saker. Man kan inte bara räkna på hur många människor som flyttar in eller hur många lägenheter som byggs, säger han och ger ett exempel:

– Om vi tar det som byggs i Folkparken just nu; i en del av de nya lägenheterna som byggs där kommer det flytta in människor i 55+-åldern som inte har barn, säger han.

Troligt är att de lämnar sina hus de bott i sedan många år tillbaka för att flytta in i seniorbostäderna och istället flyttar barnfamiljer in i husen. Men var finns de här husen? Kanske i Jonstorp, Viken, eller Nyhamnsläge, siar moderaten och menar att det i mångt och mycket påverkar skolbehoven i framtiden.

– Det är enormt svårt att förutse hur detta ska ske, fortsätter han.

I Nyhamnsläge hade man för flera år sedan en situation där det var som Schölander uttrycker det, ”knökfullt” med barn i förskoleåldern och behovet av en ny förskola bedömdes som mycket stort. En ny byggdes också men efterhand minskade antalet förskolebarn på orten drastiskt varpå man plötsligt stod med tomma lokaler.

– Sen hyrde vi ut den till ”Glada Laxe” (en privat förskola, reds.anm.) och det har blivit en bra lösning. Men det är jättesvårt att parera. Vi kan inte stå med tomma skolor, säger han.

– Sen drog det ut på tiden med Vikenskolan, det är jag beredd att hålla med om.

Bruksskolans upptagningsområde kommer att innehålla fler elever i framtiden än i dag, visar kommunens prognoser.

Bruksskolans upptagningsområde kommer att innehålla fler elever i framtiden än i dag, visar kommunens prognoser. Foto: Joel Winqvist

Finns inte risken att situationen med Vikenskolan riskerar att upprepas igen?

– Nej, det tror jag inte. Vi håller på att jobba med det. Och dessutom är det så att skolstrukturplanen som finns i dag som säger vad som händer är helt beroende av utbyggnaden av sydöstra Höganäs. Och den byggnationen är inte ens påbörjad. Den har kommunen i sin egen hand. Ser vi att vi inte klarar infrastruktur och så får vi väl dra ner på byggtakten där ute. Det kan vi kontrollera helt själva för vi äger fortfarande detaljplanen, förklarar han.

Kommer det byggas en helt ny grundskola, ska Bruksskolan byggas ut eller inte, vad händer med Tornlyckeskolan… Svaren på frågorna finns någonstans i framtiden, helt enkelt. Fortsättning följer.

LÄS ARTIKELN OM MILJÖPARTIETS KRITIK:

"Miljöpartiets oro för Bruksskolan"

Bruksskolan

I den senaste skolplanen anges det att det i dag finns 496 elever som bor i Bruksskolans upptagningsområde. Och i dag finns det 432 elever inskrivna på skolan. Prognoser visar att fram till år 2025 kommer antalet elever inom det här området att växa till 553 stycken.

Publicerad 12 January 2018 11:47