Miljöpartiets oro för Bruksskolan: "Kan bli samma sak som i Viken"

Efterlyser långsiktighet inför framtiden

HÖGANÄS. Kommunstyrelsen har beslutat om att hyra nya paviljonger som från och med hösten ska ersätta Bruksskolans C-hus under tiden som en ny byggnad uppförs. Miljöpartiet anser att de styrande haft för dålig framförhållning och är rädd för att man snart kan ha ett nytt fall a´la Vikenskolan på halsen.

De paviljonger som i dag utgör C-delen av Bruksskolan dömdes ut av Arbetsmiljöverket för över två år sedan och sedan dess har det stått klart att byggnaden behöver ersättas. I höstas fattade utbildningsnämndens ordförande Pia Möller (M) ett så kallat brådskande beslut om att ersätta de gamla paviljongerna med nya paviljonger, under en tillfällig period då en ny permanent byggnad som ska ersätta dagens C-hus byggs.

Nu i veckan gick kommunstyrelsen på nämndens linje och godkände att nya tillfälliga paviljonger hyrs in. Miljöpartiet, som sitter i opposition, yrkade dock avslag på beslutet. Göran Lock, som sitter på MP:s plats i kommunstyrelsen, berättar för Lokaltidningen att han anser att beslutsunderlaget var långt ifrån tillräckligt. Han ifrågasätter varför det är så bråttom att ta det här beslutet nu istället för att arbeta fram en, som han uppfattar att det inte finns i dagsläget, ordentlig och tydlig plan för Bruksskolans framtid. Exempelvis efterlyser han en kostnadsberäkning och tidplan för framtida åtgärder.

C-delen av skolan behöver bytas ut, och ska så göras till höstterminen.

C-delen av skolan behöver bytas ut, och ska så göras till höstterminen. Foto: Joel Winqvist

– Jag vill se en fullödig utredning av detta, säger han och ifrågasätter brådskan i beslutet i ett läge när alla bitar ännu inte är på plats.

Akutlösningen beror ju på att man hela tiden har dålig framförhållning. Och det irriterar mig.

Det, enligt Göran Lock, bristfälliga beslutsunderlaget öppnar upp för olika tolkningar, anser han. Kommer skolan att behöva byggas ut i framtiden, eller inte?

– Om man läser beslutsunderlaget ligger det nära till hands att tro att man kommer att behöva bygga ut skolan, menar han men pekar på att det ännu inte finns några beslut tagna om en utbyggnad. Om skolan ska byggas om eller inte påverkar också vilken typ av paviljong som ska hyras in, anser oppositionspolitikern.

En annan fråga väcks också, menar han. Varför inte bättre framförhållning från de styrandes sida? Han drar paralleller till situationen med Vikenskolan, där lokalbehovet växte efterhand samtidigt som beslut om att lösa trångboddheten drog ut på tiden.

– Nu är vi inne i en situation där vi byter ut paviljonger mot paviljonger. Det är tillfälliga lösningar och blir väldigt dyrt, menar miljöpartisten.

Göran Lock har ändå förståelse för att det måste till nya paviljonger i det läge som man är i nu.

– Jag förstår att det måste till en akutlösning. Och den akutlösningen beror ju på att man hela tiden har dålig framförhållning. Precis som i Viken. Och det irriterar mig.

HÄR SVARAR PETER SCHÖLANDER:

"Kommunalrådet bemöter skolkritiken"

Publicerad 12 January 2018 11:48

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag