Sekretessen kan inte säkerställas: Nytt IT-system inom vården krävs

Socialnämnden ombeds finansiera ett byte själva

HÖGANÄS. Socialnämnden har tidigare utvärderat sitt nuvarande IT-stöd inom nämndens vård- och omsorgsverksamhet och kommit fram till att man behöver ett nytt. Nu ska socialnämnden utreda ifall byte av system kan finansieras inom den beslutade budgeten för nämnden.

Det befintliga IT-system som används inom verksamheten i dag behöver utvecklas och moderniseras för att öka kvalitet, effektivitet, säkerhet och trygghet för både personal och brukare. Till exempel finns inte de funktioner som idag behövs för att säkerställa sekretess mellan myndighet och utförare i dagens system.

Tidigare har socialnämnden äskat om tilläggsanslag från fullmäktiges fond för oförutsedda avgifter för finanisering av IT-systembyte. I förra veckan var ärendet uppe på kommunstyrelsens bord och där beslutades att återrermittera ärende. Nu ska nämnden utreda ifall byte av system kan finansieras inom den beslutade budgeten för nämnden.

Vi håller på med ett fullständigt skifte i sättet att arbeta på

Peter Schölander (M), i dag kommunstyrelsens ordförnde och tidigare ordförande för just socialnämnden, säger så här om behovet av nytt IT-stöd.

– Det är en av de stora sakerna vi håller på med nu. Vi håller på med ett fullständigt skifte i sättet att arbeta på, att gå från papper till digitalt. Vi är mitt uppe i det och vi kommer att se mer och mer IT-stöd som kommer in inom olika områden, säger kommunalrådet till Lokaltidningen och nämner bland annat skolans värld.

– Det är ofta ett sätt att göra saker effektivare också, menar han.

Publicerad 15 January 2018 15:24

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag