Kritiserade paviljonger klubbades igenom

Finansieras genom utbildningsfonden

HÖGANÄS.

Som Lokaltidningen skrivit om tidigare ska tillfälliga paviljonger hyras in för att ersätta delar av dagens C-hus på Bruksskolan, som dömts ut av Arbetsmiljöverket och måste tas bort.

Av
Joel Winqvist

Under senaste kommunfullmäktige klubbades det igenom att finansiera de ökade hyreskostnaderna genom den utbildningsfond som finns. Men det gjordes inte utan debatt.

Under sammanträdet opponerade Miljöpartiet mot processen fram till beslutet. Kritiken skrev tidningen om för en dryg vecka sedan.

– Det har funnits en tro att genom att skjuta på nödvändiga investeringar så gynnar det en god ekonomi. Och det är ju sant i det väldigt kortsiktiga perspektivet, uttryckte Göran Lock (MP) bland annat från talarstolen.

– Följden av att göra på det här sättet är att vi kommer in i en ond spiral där driftskostnader blir högre och högre på alla fastigheter och vi får mindre och mindre råd att investera, fortsatte miljöpartisten som anklagade majoriteten för dålig framförhållning i ämnet.

Partiet valde att inte delta i beslutet.

Det gjorde Socialdemokraterna som yrkade bifall till finansieringen. Men partiet riktade också viss kritik mot de styrande.

– Det här skulle ha varit gjort tidigare. Men att inte se till att lösa de mest aktuta arbetsmiljöproblem som finns vore dumt. Till det här är vi nästan nödda och tvungna att göra, anförde Lennart Nilsson (S) som yrkade bifall till beslutet om att hyra in paviljonger finansierat med nämnda fond.

Utbildningsnämndens ordförande Pia Möller (M) anförde att det finns flertalet saker som skett på vägen som gjort att beslutet om att ersätta de utdömda lokalerna tas först nu i kommunens högsta instans.

– Redan 2015 skickade vi upp en begäran om att antingen bygga om C-huset eller ersätta huset med nya lokaler. Vi valde att skjuta på det eftersom kulturhusutredningen hade tagit fart och en av platserna man föreslog var Bruksskolans område, sa hon.

Hon fortsatte förklara att den skolstrukturplan som senare arbetades fram ytterligare drog ut på tiden, en plan som dessutom visade på att behovet av fler skolplatser kommer att öka i framtiden.

– I väntan på att en större byggnation ska bli av måste vi ha tillfälliga lokaler så att vi kan hysa alla elever till hösten när skolan startar igen, fortsatte moderaten.

LÄS MER:

"Miljöpartiets oro för Bruksskolan"

Publicerad 30 January 2018 09:52

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag