Herman Crespin.

Herman Crespin. Foto: Höganäs kommun

Invånarmål nås snabbare än beräknat – nu sätter kommunen upp nya

Tidigare målsättning lär nås fem år i förväg

HÖGANÄS. Målet om att vara 27 500 invånare i Kullabygden år 2025 lär nås redan om två år. Nu sätter kommunen upp nya mål.

I skrivande stund bor det 26 190 invånare i Höganäs kommun. Med dagens invånarökning inom kommungränsen innebär det att målet om att vara 27 500 invånare år 2025 kommer att nås redan 2020, enligt Höganäs kommun.

– Att prognosen visar att vi når vårt mål redan 2020 är fantastiskt tycker jag. Höganäs växer, och växer med förstånd. Allt fler får upp ögonen för oss, som en bra kommun att bo, leva och verka i, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande till kommunens hemsida.

Tidigare låg befolkningsökningen kring 250 personer per år. Kring 2016/2017 ökade inflyttningen kraftigt, och plötsligt ökade kommuninvånarantalet med 350 till 400 personer per år.

Allt fler får upp ögonen för oss, som en bra kommun att bo, leva och verka i

– Självklart är det alltid positivt när kommunen växer, säger kommunchefen Herman Crespin till Lokaltidningen.

När kommunledningen nu sett att man lär nå sitt mål flera år i förväg, siktar man nu in sig på ett nytt mål. Nu hoppas man att år 2025 vara 30 000 Kullabor.

– Utifrån den nybyggnation som sker så ser vi att den målsättningen är rimlig att nå, menar kommunchefen.

Samtidigt är han tydlig med att det finns utmaningar med att växa. Det gäller att kunna ge lika god service som i dag till fler invånare än tidigare.

Då gäller det bland annat att man lyckas utveckla bygdens besöksnäring, kunna garantera bra utbildning och äldreomsorg, att fler jobb skapas och att det finns tillgång till fler bostäder och att näringslivet fortsätter att utvecklas. Också hur en tydlig pendlingskommun som Höganäs ska hantera den allt tätare trafiken som lär uppstå när ännu fler invånare ska pendla från Höganäs.

– Trafiken på vägarna kommer öka. Finns kapaciteten? Vi vet att vi upplever problem på 111:an och det gäller att hitta en lösning med Trafikverket, säger Herman Crespin.

Finns det inte risker med att växa för snabbt?

–Jo, absolut finns det det. Det har vi sett exempel på i andra kommuner, säger han och nämner Kungsbacka som ett exempel.

– Dem är visserligen större än oss men där pratar vi om en ökning med kanske 2 000 varje år och går det i för snabb takt så är det svårt att hinna bygga ut den kommunala servicen, säger han.

Han tror dock att invånarökningen i Höganäs är både rimlig och hanterbar.

Publicerad 09 February 2018 15:56